Ny administrerende direktør i Madaster Norge

Marie Drange har begynt som administrerende direktør i den digitale plattformen Madaster Norge. Nå ønsker hun å bidra til en mer sirkulær byggenæring.

 – Jeg motiveres av denne muligheten til å bidra til det grønne skiftet i den sektoren som har størst potensial for økt sirkularitet, forteller Drange.

 En omstilling til en mer sirkulær byggenæring vil føre til mindre avfall, redusert uttak av råmaterialer og betydelige kutt i CO2-utslipp.

 – Digitalisering er nøkkelen til sirkulær suksess. Madaster vil bidra til å fremskynde omstillingen til sirkulærøkonomi i byggenæringen ved å gjøre data tilgjengelig og sikre økt samarbeid, forteller Drange.

Marie Drange er utdannet sivilingeniør, men har de siste årene jobbet som salgsdirektør i Orkla. Her har hun jobbet med merkevarebygging, kategoriledelse, salg og forhandlinger. Nylig har hun også avsluttet studier i bærekraft og sirkulærøkonomi ved BI.

– Å være en pådriver for endringer i BAE-sektoren ved å tilgjengeliggjøre et viktig virkemiddel, som vår digitale materialbank er, er en sterk motivasjon for denne jobben, understreker hun.

Drange ønsker å bygge Madaster Norge og sørge for at selskapet får en trygg og sterk posisjon i markedet.

– Min ambisjon er at Madaster skal være en foretrukken og naturlig samarbeidspartner ved omstilling til sirkulærøkonomi i byggenæringen. 

Drange erstatter Leif I. Nordhus som har ledet oppstarten av Madaster i Norge siden våren 2020, inkludert oppstart av samarbeid med flere Pionerpartnere. 

 

 

 

OVERSETTELSE »