Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake

Investere i bærekraft og sirkularitet

Hvilken verdi noe har, avhenger av hvem du spør. Som investor, lånegiver, forsikrer eller regnskapsfører ser du på kostnadene og nytteeffektene, mulige risikoer og lønnsomheten i et prosjekt.

For å kunne anslå hvor mye en investering er verdt, eller bør forsikres for, må du se på ulike faktorer, inkludert bærekraft og sirkularitet, samt på gjeldende regler, forskrifter og juridiske forpliktelser. Og dette må du gjøre med fremtiden i tankene. Madaster gjør det samme og er et verdifullt verktøy for å kunne vurdere de økonomiske effektene av miljøpåvirkningen, toksisiteten og ombrukspotensialet til materialene og produktene som er brukt. Madaster leverer også dokumentasjon som svarer opp flere av miljømålene i taksonomien.

Investere i bærekraft og sirkularitet

Slik kan Madaster hjelpe deg

Hvilke sirkulære egenskaper har et bygg eller infrastrukturobjekt? Hvor mye verdi kan hentes ut av det? Hvor lett er det å ombruke komponentene det består av? Overholder det alle regler og forskrifter? Madaster gir svar på alle disse spørsmålene i ett og samme system. Dette hjelper deg til å vurdere risikoen som er involvert i en bestemt investering, og til å underbygge rådene du gir. Madaster er også et oppdatert referansesystem som du alltid kan bruke til å spore tilbake informasjonen du baserte et bestemt råd på.

Høst fordelene

Opprett din konto på Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

I Madaster er det enkelt å opprette materialpass basert på BIM (IFC)- eller et Excel-dokument. Etter hvert som disse automatisk suppleres med informasjon om sirkularitet, miljøpåvirkning og restverdi, blir Madaster-miljøet en verdifull datakilde.

Oversikten over registrerte objekter, beriket med innsikt fra algoritmer, er tilgjengelig via områderegisteret vårt. Den visualiserer materialtilgjengeligheten for et brukerdefinert område, og tilbyr innsikt for beslutningstakere og andre som ønsker informasjon om det bygde miljøet.

Les mer

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.