Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back

Sirkulær og bærekraftig eiendom

Som eiendomseier ønsker du at bygningen din skal oppfylle sitt tiltenkte formål på en god måte samtidig som den skal være lønnsom.

Dette betyr at bærekraftig konstruksjon og forvaltning ikke alltid kommer øverst på prioriteringslisten. Ikke desto mindre vet du at dette vil bli nødvendig i fremtiden – for livet på denne planeten, på grunn av nåværende og fremtidige lover, regler og forskrifter i Europa, og for å sikre en sunn økonomisk avkastning på investeringen din. Det er derfor det er så viktig å ta grep i dag. Ved å bruke Madaster vil du dokumentere sirkularitet og bærekraft ved din eiendom.

Slik kan Madaster hjelpe deg

Å forvalte bygninger fra et sirkulært perspektiv betyr å ta hensyn til ting som vil bli mer og mer verdifulle i fremtiden, slik som ombruk av materialer og det bundne karbonet i en bygning. Bygninger som tar høyde for fremtiden på denne måten, får ofte bedre leieinntekter og er vanligvis berettiget til attraktive tilskuddsordninger i byggefasen. Også på dette området kan Madaster være nyttig for deg. Når du registrerer et objekt hos oss, blir alle materialene i dette objektet dokumentert i et materialpass. Dette vil alltid vise deg miljøpåvirkningen og verdien av materialene og produktene som er brukt i den aktuelle eiendommen. På denne måten vil du kunne realisere denne verdien på en senere dato, samtidig som du får sanntidsinnsikt i materialers toksisitet, mengden karbon som er bundet i bygningen samt effektene på jordsmonn, vann og luft i området rundt. Offentlige myndigheter pålegger i stadig større grad eiere å rapportere denne typen informasjon.

Sirkulære byggemetoder og sirkulær forvaltning er et viktig tema i bygge- og finanssektoren og generelt i samfunnet. De bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål og blir lovpålagte krav i stadig flere land. Når du jobber med Madaster investerer du ikke bare i registreringen og forvaltningen av eiendomsdataene dine – du skaper også verdi ved å forvalte eiendomsporteføljen på en fremtidsrettet måte i samsvar med retningslinjene for miljø og sirkularitet.

Slik fungerer det

 • Opprette et digitalt pass

  Du kan bruke Madaster til å opprette digitale materialpass for alle eiendommene dine.

  Disse digitale passene gir innsikt i og oversikt over alle materialer og produkter som er anvendt i hver enkelt eiendom, og hvilke effekter de har på miljø, sirkularitet og økonomi. Dermed kan man fra ett sentralt sted overvåke miljø- og sirkularitetsdata for alle materialer og produkter som er brukt. Ved å opprette et materialpass vil du være godt på vei til å oppfylle gjeldende og fremtidige forskrifter og krav knyttet til sirkularitet. Det betyr også at du vil kunne redusere miljøbelastningen fra objektene du eier eller forvalter.

 • Få innsikt gjennom data

  Forvaltningen av eiendomsobjekter kan forbedres ved å basere beslutninger på fakta, noe som blir mye enklere når du har tilstrekkelige data til disposisjon.

  Hvis du (ennå) ikke har dine egne data å jobbe med, har Madaster flere uavhengige datakilder tilgjengelig. Disse inkluderer informasjon om produkters forventede levetid samt råmaterialers opprinnelse og mulige ombruk. Vi har også data om karbonbinding og -lagring. På denne måten gjør Madaster alle de nødvendige dataene mer transparente og tilgjengelige, slik at porteføljen din kan forvaltes smartere og mer kostnadseffektivt. Det bidrar også til å redusere avfallsstrømmene i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering (og dermed også CO2-utslipp), samt eventuelt generere inntekter gjennom ombruk. Madaster gjør det også enklere for eiendomseiere å forutsi hvilket vedlikehold de enkelte bygninger vil trenge på hvilke tidspunkter, siden dataene om alle materialer i ett objekt blir presentert på en brukervennlig og svært tilgjengelig måte. Madaster tilbyr dynamisk sanntidsinnsikt i hele bygningsporteføljen. Plattformen tilbyr brukere muligheten til automatisk å sammenfatte dataene sine i tydelig rapportering av miljøaspekter. Den tilhørende CO2-avgiften vises også umiddelbart, slik at eventuelle økninger i materialkostnader som følge av forurensningsrelaterte gebyrer og avgifter kan forutses og ikke komme som en overraskelse.

 • Skape verdi gjennom kunnskap

  Madaster tilbyr åpenhet omkring de sirkulære og miljømessige aspektene ved en bygningsportefølje.

  Dette er viktig i arbeidet med å tiltrekke nye investeringer og for å beholde eksisterende investeringskilder. Solide rapporter om sirkularitet for en «grønnere» portefølje gir en attraktiv eiendel. Digitale materialpass blir også et valideringsverktøy for å få tilgang til tilskuddsordninger og sertifiseringer. Det vil bli enklere å overholde rapporteringsforpliktelsene i EU-taksonomien, samt å oppnå bærekraftsfinansiering og levere på bærekraftsmålene (SDG-er).

Høst fordelene

Opprett din konto på Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

I Madaster er det enkelt å opprette materialpass basert på BIM (IFC)- eller et Excel-dokument. Etter hvert som disse automatisk suppleres med informasjon om sirkularitet, miljøpåvirkning og restverdi, blir Madaster-miljøet en verdifull datakilde.

Oversikten over registrerte objekter, beriket med innsikt fra algoritmer, er tilgjengelig via områderegisteret vårt. Den visualiserer materialtilgjengeligheten for et brukerdefinert område, og tilbyr innsikt for beslutningstakere og andre som ønsker informasjon om det bygde miljøet.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Where are you located?