Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back
Prosjekter 15 may 2023

Data for sirkularitet

Madaster Norge har nylig deltatt i et pilotprosjekt om en produktdatamal for praktisk gjennomføring av ombrukskartlegging. En felles datastruktur og standardiserte datamaler, samt vurderingsmetoder er nødvendig for å forenkle deling og automatisere datautveksling om sirkularitet og ombruk. Dette vil bidra til effektive prosesser og mer pålitelig informasjonsutveksling, og i neste omgang en mer sirkulær byggesektor.

Vi må bli enige om datamaler for ombruk

For å nå klimamålene er det helt nødvendig å redusere utslippene fra bygg- og anleggssektoren. En omstilling til en sirkulær økonomi krever også bruk av mer bærekraftige materialer, samt større ombruk og resirkulering av materialer. For å oppnå begge målene må vi etablere standardiserte krav til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper. To internasjonale BIM standarder, EN ISO 23386 (Data Dictionaries) og EN ISO 23387 (Product Data Templates – PDT) har blitt utviklet for dette formål. Den norske industrien jobber hardt for å implementere standardene og nye prosesser for å øke ombruk og bygge sirkulært. For å legge til rette for deling og automatisering av datautveksling om sirkularitet og ombruk, er det nødvendig med en felles datastruktur og standardiserte datamaler, samt vurderingsmetoder. Dette vil bidra til effektive prosesser og mer pålitelig informasjonsutveksling, og i neste omgang en mer sirkulær byggesektor.

Data for sirkulære bygg

Med disse standardene vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil gjøre BIM-prosesser mer effektive og informasjonsutveksling mer pålitelig. Standardene skal bidra til å sikre kvalitet og fullstendighet i beskrivelser av bygninger og anlegg. For å støtte dette dannet en koalisjon av bransjeorganisasjoner i mars 2021 foreningen PDT Norge. Foreningens formål er å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen ved å utvikle, administrere og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), i samsvar med standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

Et aktivt Madaster-nettverk

I juni 2021 etablerte kommunal- og moderniseringsministeren  Samordningsrådet, et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv med mål om å oppnå en mer bærekraftig næring gjennom digitalisering. Samordningsrådet har delfinansiert og støttet flere pilotprosjekter, med mål om å legge til rette for effektive design- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, gjenbruk og digitalisering. Blant disse er to piloter for å foreslå produktdatamaler for å beskrive sirkularitet og ombrukskartlegging. Madaster-Pionerer, partnere og administrasjon har vært aktive på dette feltet og i piloter fordi vi ser behovet for å bli enige om hvilke data vi deler i det digitale økosystemet for sirkulære bygninger. En av utfordringene næringen står overfor er at kartlegging av sirkularitet og ombrukspotensial utføres av ombruksrådgivere i mer eller mindre dokumenterte prosesser. Ulike verktøy eller Excel-regneark brukes til analyse og utarbeidelse av rapporter/resultater, og verken metoder eller datakrav er standardisert eller definert på tvers av leverandører. Gjenbruksverdien av data innhentet i dagens kartleggingsprosesser er lav for andre aktører enn den som gjennomfører ombrukskartleggingen.

Felles innsats for å lage datamaler

Det seneste prosjektet ble initiert av Madaster, vår pioner Rambøll og partner Rehub, og tilrettelagt av Mindshift på vegne av Samordningsrådet. Målet var å utvikle en datamal for praktisk gjennomføring av ombrukskartlegging av Hoffsveien 1D, eid av Madaster Pioneer Storebrand Eiendom. Basert på erfaringene fra bruk av denne malen etablerte prosjektet en overordnet mal for kartlegging av ombrukspotensial i bygg, og overleverte et utkast til produktdatamal (PDT) for ombrukte byggematerialer til PDT Norge. Vi identifiserte også områder som bør standardiseres for å legge til rette for enhetlig kartlegging og utveksling av ombruksdata i hele verdikjeden.  

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Hva kan jeg tjene på det?

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Where are you located?