Madaster-plattformen

I Madaster-plattformen blir materialer, produkter og elementer som benyttes i bygg registrert, analysert og dokumentert. Dette forenkler planlegging av ombruk og reduserer avfall. Alle data lagres trygt og berikes med relevant informasjon som enkelt kan deles med andre. Innholdet eies av byggeiere som gir partnere tilgang til dataene for å få innsikt i den sirkulære- og økonomiske verdien, toksisitet, demonterbarhet og gjenbrukspotensial av materialer, produkter og elementer i bygget. 

Plattformen genererer et materialpass for et bygg, et konstruksjonsobjekt eller en portefølje av bygg. Tilgang til tredjepartsapplikasjoner og tjenester, som digitale markedsplasser og drift og vedlikehold, er valgfritt. 

For eiendomseiere tilbys Madaster på abonnementsbasis. Leverandører og rådgivere til byggeier kan få tilgang gjennom en egen lisens. 

I tillegg tilbyr Madaster ulike partnermuligheter, og det er utviklet et spesielt undervisningsmiljø for studenter og universiteter. 

OVERSETTELSE »