Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn

Plattformen vår

Madaster er det nettbaserte registeret med informasjon om materialer og produkter. For registrerte bygninger og infrastrukturobjekter gir plattformen vår innsikt i materialene og produktene som er benyttet, hvor de befinner seg og hvordan de påvirker sirkularitet og miljø. Når vi tildeler disse materialene en identitet på denne måten, skaper vi bevissthet og forståelse samt tilrettelegger for ombruk, reduserer avfall og minimaliserer miljøpåvirkning. På denne måten arbeider Madaster for en sirkulær byggenæring.

Plattformen vår
 • Materialpass

  Ved å bruke Madaster til å registrere alle materialene og produktene som inngår i en bygning eller et infrastrukturobjekt, oppretter du automatisk et unikt materialpass for den bygningen eller det objektet. Dette passet viser til enhver tid nøyaktig hvilke materialer og produkter som er inkludert, hvordan de påvirker sirkularitet og miljø, samt hvilken potensiell restverdi de utgjør. Alt du trenger å gjøre for å opprette et slikt pass automatisk, er å laste opp BIM (IFC)- eller Excel-dokument i Madaster.

  Materialpass
 • Madaster sirkularitetsindikator

  Madaster har mer å tilby enn kun statiske data. Du kan også se materialers sirkulære verdi og hvordan de er benyttet i objekter. Madaster tar også hensyn til graden av demontering for alle komponenter og produkter. På denne måten gir den en sirkularitetsindikator som angir graden av sirkularitet for et bestemt objekt. I tillegg tilbyr Madaster brukerne data og innsikter som trengs for å øke sirkulariteten ytterligere.

  Madaster sirkularitetsindikator
 • Innsikt i CO2-lagring

  Madaster viser deg hvor mye CO2, eller bundet karbon, et objekt inneholder. Forekomsten av giftige stoffer blir også registrert. Denne informasjonen kan oppdateres automatisk hver gang det skjer endringer med objektet, slik som ved rehabilitering. Madaster kan også brukes som et verktøy i forbindelse med design eller rivning for å kartlegge CO2-fotavtrykket av ulike byggematerialer. Når materialer ombrukes, «ombrukes» også CO2-lageret deres, noe som er et viktig punkt i forbindelse med sirkulær konstruksjon.

  Innsikt i CO2-lagring
 • Automatisk databerikelse

  Madaster inneholder store mengder data som automatisk vil berike informasjonen du legger inn. Den er en kilde til egne data, data fra produsenter og fra offentlig tilgjengelige kilder, slik som miljøproduktdeklarasjoner (EPD-er). Madaster utgjør en koblet dataplattform der du kan registrere og berike bygningene og infrastrukturobjektene dine nøyaktig.

  Automatisk databerikelse
 • De riktige dataene til søknader om tilskudd

  Det er komplisert å søke om tilskudd til sirkulære og bærekraftige byggeprosjekter. Dette krever at de riktige dataene blir fremskaffet på riktig måte. Madaster gjør dette mye enklere. I Madaster kan du se om du oppfyller visse kriterier eller ikke, og deretter eksportere de nødvendige dataene med et tastetrykk.

  De riktige dataene til søknader om tilskudd
 • Samsvar med lover og forskrifter

  Madaster følger aktivt utvikling av regler og forskrifter for bærekraftig og sirkulær konstruksjon. Hvis det kommer noen endringer, oppdaterer vi informasjonen på plattformen vår. På denne måten vil Madaster alltid vise deg om du overholder de nyeste forskriftene, og du kan alltid bruke denne informasjonen for å dokumentere samsvar overfor ulike instanser.

  Samsvar med lover og forskrifter
Slik ser Madaster ut

Slik ser Madaster ut

I Madaster oppretter du en digital kopi av et bygg eller et annet konstruksjonsobjekt. Dette gir en tydelig oversikt over materialene som er brukt i det, mengden CO2 i disse materialene og i hvilken grad de kan ombrukes.

Kontakt
Materialpasset

Materialpasset

Mange bedrifter ønsker å finne ut hvordan de kan opprette materialpass. I Madaster er dette enkelt. Alt du trenger å gjøre, er å laste opp en BIM (IFC)- eller Excel-fil. Madaster beriker automatisk disse dataene til et komplett pass som gir deg omfattende informasjon og innsikter.

Begynn å jobbe med Madaster i dag

Kommer snart på plattformen vår

 • Flere data

  Q3 2022

  Vi jobber med en oppdatert Madaster-datakilde med informasjon om materialsammensetning, sirkularitet og miljøpåvirkning. I samarbeid med produsenter skal vi gjøre flere data tilgjengelig på plattformen vår.

 • Enklere å bruke

  Q3 2022

  Madaster skal også bli enda mer brukervennlig, med nye verktøy som for eksempel en interaktiv applikasjon for 3D-visning og -konfigurasjon samt automatisk genererte dashbord.

 • Nye applikasjoner

  Q4 2022

  Eksempler på de nye applikasjonene som vi implementerer i Madaster, er et lokalt register, helt nye formater for materialpassene våre, en sporingsfunksjon for produsenter og CO2-rapporter.

 • Plattformforbedringer

  Q4 2022

  Bedre og ytterligere automatisert databerikelse og enklere administrasjon av abonnementer er viktige forbedringer i plattformen.

Bli en frontløper

 • Madaster-plattformen

  Tilgang

  En brukerlisens gir deg tilgang til Madaster-plattformen og alle dens kjernefunksjoner. Med denne kan du registrere maksimalt 50 000m2 og få 1 aktiv bruker og 5 lesebrukere.

  Gjennom Madaster vil du kunne:

  • Måle og kontrollere miljøytelsen til de registrerte anleggene;
  • Overholde gjeldende og fremtidige regulerings- og sertifiseringsstandarder;
  • Bevare og øke verdien av eiendeler og redusere de totale eierkostnadene.

  Introduksjonstilbud: Registrer deg nå og få 25% rabatt! Tilbudet gjelder ut året.

  NOK 10.000,- per år, eks mva
 • Madaster-plattformen

  Partnere

  Bli en Madaster-partner og bruk din kunnskap til å støtte kundene dine bedre i overgangen til den sirkulære økonomien i realiserings-, vedlikeholds- og avviklingsfasene av et bygg. Med Madaster-partnerskapet posisjonerer du din bedrift for fremtiden for sirkulær konstruksjon og verdibevaring og får mye kunnskap om effektene av sirkularitet på et tidlig tidspunkt.

  Gjennom Madaster vil du kunne:

  • Oppmuntre organisasjonen din til å ta i bruk en sirkulær økonomimodell;
  • Opplær organisasjonen din til å bruke Madaster;
  • Posisjonere organisasjonen din som en sirkulær leder.
  NOK 55.000,- totalt, eksklusiv mva