Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake

Data om bærekraft og sirkularitet

For å kunne avgjøre kvaliteten og den tilhørende sertifiseringen av et konstruksjonsobjekt, trenger du fakta og dokumentasjon som kan vises og vurderes objektivt, og som gjelder i hele byggesektoren.

Dette krever en praktisk, åpen og smart løsning for innsamling og lagring av data. Madaster er et system som hele næringen kan bruke til dette formålet, spesielt når det gjelder data knyttet til en bærekraftig og sirkulær byggenæring.

Data om bærekraft og sirkularitet

Slik kan Madaster hjelpe deg

Madaster fokuserer på det store bildet. Ethvert eiendoms- og infrastrukturobjekt kan registreres hos oss – fra broer til boligblokker og alt imellom. På denne måten jobber vi sammen for å skape en database som kan brukes av alle aktører i næringen. Madaster gjør det enklere for entreprenører å bygge på en sirkulær måte, for rivningsfirmaer å gjøre ombrukbare materialer tilgjengelig for entreprenører, og for arkitekter å skape mer bærekraftige designer som entreprenørene kan omgjøre til materielle objekter. Det er slik vi «slutter sirkelen» i byggesektoren.

Høst fordelene

Opprett din konto på Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

I Madaster er det enkelt å opprette materialpass basert på BIM (IFC)- eller et Excel-dokument. Etter hvert som disse automatisk suppleres med informasjon om sirkularitet, miljøpåvirkning og restverdi, blir Madaster-miljøet en verdifull datakilde.

Oversikten over registrerte objekter, beriket med innsikt fra algoritmer, er tilgjengelig via områderegisteret vårt. Den visualiserer materialtilgjengeligheten for et brukerdefinert område, og tilbyr innsikt for beslutningstakere og andre som ønsker informasjon om det bygde miljøet.

Les mer

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.