Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back

Sirkulære og bærekraftige offentlige prosjekter

Offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i byggebransjen. De forvalter og bygger store mengder fast eiendom og infrastruktur og vedtar og opprettholder lover og forskrifter.

Det er de offentlige aktørene som setter standarden og stimulerer til innovasjon. Bruken av Madaster gir innsikt i sirkularitet og karbonavtrykket til materialer og produkter i bygninger og infrastruktur, og gjør det dermed enklere å gjennomføre forbedringer der det er nødvendig. Ved å gjøre dette ønsker Madaster å støtte myndighetene i de offentlige arbeidene og ansvarsoppgavene deres.

Slik kan Madaster hjelpe deg

Det er for tiden mange endringer i byggesektoren. Et viktig tema er en bærekraftig eller sirkulær byggenæring. Offentlig sektor ønsker både å være et forbilde og å unngå å gjøre feil. I tillegg handler de med tanke på fremtiden. Prosjekter som innledes i dag, bør ikke forårsake problemer på et senere stadium. At museer, broer, jernbaner eller boligblokker er sirkulære, er selvfølgelig veldig viktig i denne sammenhengen.

Madaster er et uavhengig og transparent system som kartlegger informasjon om miljøpåvirkningen og sirkulariteten til materialene som brukes i et prosjekt, og deretter lagrer denne informasjonen i et materialpass. Dataene er godt beskyttet, digitalisert, alltid oppdaterte og i samsvar med gjeldende og fremtidige lover og forskrifter – noe som gir trygghet.

Slik fungerer det

 • Opprette et digitalt pass

  Offentlige aktører, enten de er nasjonale, regionale eller lokale, legger stor vekt på å måle og avdekke miljøtrusler fra matrikkelobjekter.

  For hvert objekt setter et digitalt pass brukeren i stand til å vite nøyaktig hvilke materialer som befinner seg i, på eller under objektet, hvordan de påvirker miljøet og hvilken verdi de representerer for ombruk. Dette gjør det særdeles enkelt, for eksempel for kommuner, å produsere rapporter med innsikter og anbefalinger for hver enkelt tomt om miljøforurensning og tiltakene som skal iverksettes.

 • Få innsikt gjennom data

  Madaster ser at offentlige aktører trenger pålitelige data hvis de skal kunne overvåke og forvalte både nye byggeprosjekter og eksisterende eiendommer.

  Forvaltningen av disse vil bli enklere og bedre når man kan ta faktabaserte beslutninger. Madaster tilbyr en uavhengig datakilde for hvert eksisterende objekt og byggeprosjekt. Data gjøres tilgjengelig, på en transparent måte, for personene som er involvert (og ikke for noen andre). De transparente dataene gjør det mulig å kontrollere om lover og forskrifter er fulgt eller følges korrekt gjennom byggeprosjektet. I tillegg gjør de det mulig å redusere, og kanskje tjene penger på, avfallsstrømmene. Det faktum at data om alle materialer er umiddelbart tilgjengelige, gjør det lettere å forutse vedlikeholdsbehov. Madaster leverer dynamisk sanntidsinnsikt i hele bygningsporteføljen. Madaster-plattformen gir mulighet til automatisk å oppsummere disse dataene i tydelige rapporter om miljøpåvirkningen, for hvert enkelt objekt og per distrikt eller region.

 • Bygge fremtiden

  Stadig flere bygnings- og boliginspektører vet at sirkularitet er fremtiden.

  Det vedtas flere og flere lover og forskrifter som pålegger produsenter, prosjektutviklere og eiendomseiere å benytte sirkulære løsninger. Myndighetene, i sin rolle som både bygningsinspektør og eiendomseier, har stor interesse i å sikre at disse løsningene blir normen i alle nye bygge-, rehabiliterings- og rivningsprosjekter. Avfallsstrømmer må reduseres, og ombruk av materialer er en viktig måte å redusere CO2-nivåene på. For å overholde EUs miljømålsettinger er det viktig å komme i gang med disse endringene så snart som mulig. Madaster tilbyr et pålitelig og effektivt verktøy som er til hjelp for å kunne ta ansvarlige valg og transformere bygge- og eiendomsnæringen på en nyskapende måte.

Høst fordelene

Opprett din konto på Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

I Madaster er det enkelt å opprette materialpass basert på BIM (IFC)- eller et Excel-dokument. Etter hvert som disse automatisk suppleres med informasjon om sirkularitet, miljøpåvirkning og restverdi, blir Madaster-miljøet en verdifull datakilde.

Oversikten over registrerte objekter, beriket med innsikt fra algoritmer, er tilgjengelig via områderegisteret vårt. Den visualiserer materialtilgjengeligheten for et brukerdefinert område, og tilbyr innsikt for beslutningstakere og andre som ønsker informasjon om det bygde miljøet.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Where are you located?