Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn

Vårt formål

 • Madaster anser jorden som et lukket system som ikke burde produsere avfall.

  Materialene rundt oss får og beholder verdi når vi gir dem en identitet. Thomas Rau, arkitekt, «klimapioner» og medforfatter av bestselgeren Material Matters er en av grunnleggerne av Madaster.

 • Ved å registrere og dokumentere materialene og produktene som brukes i det bygde miljøet, oppnår vi innsikt i hvordan disse ressursene kan brukes om og om igjen.

  Dette eliminerer avfall og vil sakte, men sikkert skape en fullstendig sirkulær økonomi.

 • Madaster er en unik, innovativ og banebrytende digital plattform som gir brukerne mulighet til å gjøre eiendomsdataene sine transparente, og å dokumentere samsvar med lover og forskrifter.

  I tillegg setter den brukerne i stand til å realisere miljøambisjonene sine gjennom hele livssyklusen til et konstruksjonsobjekt.

 • Madaster inngår i en større sammenheng. Ved å tilgjengeliggjøre alle materialer og produkter som brukes i byggesektoren for ombruk, går vi også foran med et godt eksempel for andre sektorer.

  Vi har tro på bedrifters evne til og ansvar for å skape endring. Så snart de innfører en sirkulær forretningsmodell, kommer økonomien slik vi kjenner den, til å forandre seg – og dette vil sette oss i stand til å leve og arbeide i pakt med planetens tåleevne.

Madaster og myndighetene – samarbeid for å nå et høyere mål

Paris-avtalen etterlater ikke rom for tvil: Det er avgjørende at CO2-utslippene reduseres betydelig dersom vi skal sikre menneskehetens og dyrelivets overlevelse og planeten slik vi kjenner den. EU har satt et mål om minst 55 prosent reduksjon i CO2-utslippene innen 2030. Dette målet er etter Madasters oppfatning kun mulig å oppnå dersom verdens regjeringer forplikter seg til at alle sektorer skal omstille seg fra lineær til sirkulær økonomi. Løsningen som Madaster tilbyr med materialpass og den tilknyttede, transparente databasen, er et viktig verktøy for å oppnå dette.

Utviklingen av Madaster

 • Madaster ble etablert i 2017 og startet med 33 Kennedyer/Pionerer

  Sammen med 33 ledende virksomheter fra byggenæringen begynte vi å skape Madaster. Disse pionerene, eller «Kennedyene», jobber for en fremtid uten avfall.

 • I 2018 mottok Madaster finansiering gjennom Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

  EU-kommisjonen bevilget oss støttemidler som satte oss i stand til å videreutvikle Madaster-plattformen og gjøre den tilgjengelig for nye brukere.

 • I 2019 innledet Madaster sin internasjonale ekspansjon

  Fra 2019 er Madaster lansert i Tyskland, Norge, Sveits og Belgia. Disse nasjonale avdelingene bringer oss nærmere nye kunder og muliggjør raskere og mer effektive tjenester.

 • Løpende utvikling av Madaster

  Et solid grunnlag muliggjør kontinuerlig utvikling. Nye funksjoner, automatisert dokumentasjon av data og oppfyllelse av nye krav og reguleringer gjør Madaster til en uvurderlig dataplattform for byggenæringen.

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Where are you located?