Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake

Forskning på bærekraftig og sirkulær konstruksjon

Forskning på og opplæring i bærekraftig og sirkulær konstruksjon er et hett tema i næringen. Det er et presserende behov for innovasjoner og løsninger som kan endre byggenæringen permanent.

Slike innovasjoner og løsninger vil komme ved å lære opp en ny generasjon fagfolk og ved å drive forskning. Dette krever praktiske verktøy og pålitelige data. På dette området gjør Madaster tingene enklere for pedagoger, forskere og kunnskapssentre, og har spesielle løsninger for undervisning og forskning.

Forskning på bærekraftig og sirkulær konstruksjon

Slik kan Madaster hjelpe deg

Madaster inneholder enorme mengder data om materialer og produkter. Som forsker, pedagog eller student vil du kunne bruke disse dataene. De kan gi innsikt i materialers og produkters bærekraft, demontering og sirkularitet. Når du har verktøyene og dataene våre til disposisjon, kan du tilby mer gjennomarbeidede kursplaner, råd eller forsking samtidig som du holder deg oppdatert på den seneste utviklingen på området bærekraftig og sirkulær konstruksjon.

Høst fordelene

Opprett din konto på Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

Madaster-plattformen

I Madaster er det enkelt å opprette materialpass basert på BIM (IFC)- eller et Excel-dokument. Etter hvert som disse automatisk suppleres med informasjon om sirkularitet, miljøpåvirkning og restverdi, blir Madaster-miljøet en verdifull datakilde.

Oversikten over registrerte objekter, beriket med innsikt fra algoritmer, er tilgjengelig via områderegisteret vårt. Den visualiserer materialtilgjengeligheten for et brukerdefinert område, og tilbyr innsikt for beslutningstakere og andre som ønsker informasjon om det bygde miljøet.

Les mer

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.