Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 10 may 2021

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUK

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUK

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUK

Registrering og dokumentasjon av bygg er det første viktige trinnet mot en sirkulær byggenæring. En beregning av sirkularitet for å få en oppdatert innsikt i den materielle, sirkulære og økonomiske verdien av eiendomsobjekter forenkler ombruk. Dette gjør at byggherrer og driftsansvarlige kan ta smarte valg og bærekraftige valg. Dette er svært nyttig både for nybygg og ved riving, men også når det gjelder å gjøre eksisterende eiendommer mer bærekraftige. Her spiller Madaster’s sirkularitetsindeks (Madaster CI) en stor rolle.

Madaster CI angir graden av sirkularitet for et bygg basert på materialene som er benyttet (nye eller brukte materialer) levetiden og avfallsscenariet for alle elementene i et bestemt bygg.

HVA ER FORDELENE VED HØY SIRKULÆR VERDI FOR BYGGEIERE OG DRIFTSANSVARLIGE?

Vi har intervjuet Ron van Ommeren, grunnlegger av det spesialiserte kunnskapssenteret for sirkulære avfallshåndteringsanlegg, Modulo Milieustraten (90% sirkularitetsskår), og Henny van Benthem, grunnlegger av bygningsselskapet Sustainable Constructions (70% sirkularitetsskår).

HVORFOR ER DET BÆREKRAFTIGE ASPEKTET AV EIENDOM SÅ VIKTIG?

Begge selskapene, Modulo Milieustraten og Sustainable Constructions, refererer til begrensede råmaterialer som en viktig årsak til utforming av bærekraftige forretningsprosesser.

  • Det er viktig at avfall reduseres til det absolutte minimum og at materialene brukes så effektivt som mulig, sier Van Ommeren.

Van Benthem legger til: Etter min erfaring trenger ikke redesign av forretningsmodeller i det hele tatt å være dyrere eller vanskelig. Løsninger blir ofte funnet ganske raskt, og dette gir fornøyde kunder og en følelse av å bidra meningsfullt blant de ansatte.

HVORDAN KONKRETISERER DETTE SEG?

I 2008 startet Modulo Milieustraten design av modulære, fleksible avfallshåndteringsanlegg. En spennende beslutning, da de eneste fasilitetene som var tilgjengelige på den tiden, var faste, permanente konstruksjoner.

  • Et Modulo avfallshåndteringsanlegg er konstruert av standardiserte, modulære elementer laget av øko-granulert betong. Disse har en levetid på minst 50 år og kan brukes på nytt flere ganger uten tap av kvalitet, forteller Van Ommeren.
  • Det er et smart valg av materiale, fordi det fører til en betydelig besparelse i riving og nybygg, og dermed kuttes en betydelig mengde CO2-utslipp. Han forteller at de fortsetter med å utvikle seg.
  • Vi starter en innbyttegaranti. Dette betyr at hvis avfallshåndteringsanlegg i fremtiden må justeres eller flyttes, kan overskuddsmoduler returneres eller byttes mot ulike andre moduler. Disse modulene går deretter inn i et utvalg av gjenbrukbare moduler der de blir tilgjengelig for gjenbruk av andre kommuner eller selskaper.

Bærekraftige konstruksjoner har utviklet sitt eget sirkulære produkt. I 2015 designet Sustainable Constructions for eksempel smarte konstruksjonselementer som ikke bare optimaliserer byggeprosessen, men også sparer miljøet.

  • Elementene er veldig lette og derfor enkle å jobbe med; de er også veldig solide fordi de er innelukket i en bjelkekonstruksjon, sier Van Benthem.

Han forteller at mengden press på fundamentet er minimal, og det er ikke behov for betongfundamentering i bakken. I tillegg gir den faste massen av elementene høy isolasjonsverdi.

  • Bygningene trengs nødvendigvis ikke å monteres av fagfolk heller, noe som kan være en betydelig kostnadsbesparelse for eierne.

De første boligene som består av disse lette elementene er satt opp, og Sustainable Constructions har siden mottatt søknader fra forskjellige kommuner og andre som arbeider med sirkulære bygg.

DERES VALG HAR RESULTATERT I EIENDOM MED HØY SIRKULASJONSVERDI. HVA BETYDER DETTE FOR BEDRIFTEN?

Både Van Ommeren og Van Benthem hevder at ‘fremtidssikring’ er den største gevinsten - for deres kunder så vel som deres respektive selskaper.

  • En høy sirkularitetsverdi kan bare oppnås hvis det er to vinnere: i vårt tilfelle Modulo og klienten. Vi er koblet til hverandre. Når vi "bygger", bryr vi oss også. Når et prosjekt er fullført, er dette begynnelsen på et nytt langsiktig forhold mellom oss og klienten. Begge parter har like stor interesse i prosjektet har lang levetid, utdyper Van Ommeren.

I følge Van Benthem er det stor interesse for sirkulære produkter fordi markedet ser fordelene med en fleksibel og mindre arbeidskrevende byggeprosess.

  • Den store interessen til alle de involverte fører til bred aksept, uten at det er mye debatt om materialene som brukes. I vårt tilfelle er husene billige, enkle å montere, like enkle å demontere, mulig å gjenoppbygge igjen med de samme materialene. Modulene kan også utvides, og det trengs ingen lastebiler eller kraner. Kundene har det bra med det. Å jobbe med et sirkulært produkt betyr å jobbe med et høyt verdsatt produkt

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer