Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 28 jun 2022

Madaster er med i Næring for klima

Madaster er med i Næring for klima

Oslo kommune la en flott ramme rundt møte for nye medlemmer i Næring for klima med møte med signeringslunsj i Oslo rådhus 3. juni. Vi er stolte av å være med i nettverket, og vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden, og resten landet.

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen for å bidra til Oslos ambisiøse klimamål om 95 prosent utslippskutt innen 2030. Formålet er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene.

Toppledermøte i Næring for klima

Den 16. juni var det toppledermøtet i Næring for klima. Det ble åpnet av Ordfører i Oslo, Raymond Johansen. Han understreket at Oslo kun vil lykkes i samarbeid med næringslivet. Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, pekte på at vi er på et vippepunkt i forhold til menneskeskapte utslipp og må handle nå. Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, sa byggenæringen er et satsingsområde for å kutte utslipp.

Potensial for å kutte utslipp i byggenæringen

Byggenæringen står for 21 % av de globale utslippene, sa Snorre Kverndokk fra Frischsenteret. Han sa at det ikke koster mye å redusere utslippene – det avhenger av politisk vilje. Utslippskutt kan oppnås ved sirkulær konstruksjon, energieffektivisering, fornybar energi i bygninger og på byggeplasser, unngå klimaanlegg, rehabilitere eksisterende bygninger og bruke mer ved.

I rundebordsmøtene snakket Marie og Ellen som deltok fra Madaster om viktigheten av sirkulære bygg og inkludere sirkulær økonomi som et hovedverktøy for å kutte utslipp.

Bildetekst:

Madaster deltok på signeringslunsj i Næring for klima sammen med representanter for Tom Wilhelmsen AS, Vålerenga Fotball Elite, TIER Mobility og Advokatfirmaet Ottosen. Heidi Sørensen og Sirin Stav deltok fra Oslo kommune.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer