Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 25 aug 2021

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster Norge deltok på konferansen "Ombruk - den nye standarden", for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var hvordan å forbedre gjenbruk av byggevarer og øke markedsmulighetene for ombruk.

Det var første gang Madaster ble presentert offentlig i Norge på seminaret 5. mai. Leif Nordhus, daglig leder for Madaster Norge, holdt en presentasjon der han fortalte om Madasters rolle og funksjon i økosystemet. Han pekte på hvordan plattformen kan benyttes til å kartlegge bygg som materialbank gjennom materialpass. Dette gir en oversikt over hvilke materialer og produkter som finnes i bygget, og gir en sirkularitetsindeks. Automatiseringen av data til materialpass skjer gjennom blant annet å koble BIM-filer med norske produktdatabaser og en britisk råvaredatabase. Materialpass forenkler ombruk av byggematerialer og er ønsket fremover i EU. Madaster gir også informasjon om byggets finansielle restverdi. 

Digitalt økosystem

Anstein Skinnarland, Leder Teknologi hos Madaster Norge, fortalte om det digitale økosystemet for ombruk og sirkulære bygg. Han understreket at Madaster er et supplement til andre initiativ innenfor ombruk av byggematerialer, og han la vekt på hvordan aktørene utfyller hverandre.

Andre innlegg kom fra Rehub, Resirqel, Entra, Norsk Riving, Loopfront med flere, og ulike lokale aktører. Seminaret ga innsikt i modellprosjekter, markedet og ny teknologi.

Materialbank og materialpass

- Alle snakker om materialdatabaser og behovet for automatisering av data for å støtte sirkulær bygging. Madaster fyller et behov ved å definere bygninger som materialbanker og ved å gi materialpass for bygget, sa Nordhus.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Nyheter
15-11-2022

Tysk prestisjepris til Madasters medgrunnlegger

Les mer
madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer