Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Pressemelding 7 sep 2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

EPEA og Madaster har gått sammen for å gi innsikt i sirkulariteten til bygg og byggematerialer for
utviklere, investorer, utbyggere og forvaltere av eiendom og infrastruktur. Kobling av EPEAs material-
og produktdatabase til Madaster-plattformen gjør det enklere å beregne og rapportere CO2-
utslippene og graden av sirkularitet i bygg. Slik blir det lettere å vurdere gjennomførbarheten av
klimamålene i Parisavtalen, og det vil forenkle etterlevelsen av fremtidige lovbestemte regler og
forskrifter for økt bærekraft.

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Sirkulær konstruksjon

Å bremse CO2-utslippene for å lykkes med å stoppe global oppvarming, er en utfordring. Målene i Parisavtalen er helt klare: 55 prosent reduksjon i utslipp innen 2030 og karbonnøytralitet innen 2050. Byggenæringen står for nær 40 prosent av de totale globale CO2-utslippene, og næringen kan derfor bidra betydelig til å nå disse klimamålene gjennom forsvarlig og sirkulært bruk av naturressurser og materialer. Registrering av materialer og produkter er et av de første trinnene mot en virkelig sirkulær økonomi – drevet av validerte og pålitelige data.

EPEA-database for materialer og produkter

Å regne ut prosjektspesifikke CO2-utslipp, eller bestemme i hvilken grad en bygning kan gjenbrukes, krever mye komplekse data. Den nødvendige informasjonen er imidlertid ikke alltid tilgjengelig for eiere, planleggere og byggherrer. EPEA har derfor utviklet en database med materialer og produkter spesielt for Madaster. Den er tilgjengelig for brukere av Madaster-plattformen, slik at de kan gjøre beregninger for hvert av sine prosjekter individuelt. Datasettet inneholder informasjon om både materialenes opprinnelse (sekundærressurser, ikke-fornybare primærmaterialer, fornybare ressurser) og avfallsscenarioer (gjenbruk, resirkulering, forbrenning og deponi). Samtidig gir den informasjon som karbonfotavtrykket gjennom livssyklusen til et produkt eller bygg. Alle data er basert på pålitelige kilder og profesjonell behandling fra EPEA.

Datasettet inkluderer 187 materialer og/eller produkter, noe som gjør det til det mest omfattende og detaljerte datasettet som er tilgjengelig for dette. Omfanget av kategorier i datasettet vil utvides, og det kan suppleres på forespørsel fra brukere av Madaster-plattformen. Dette betyr at arkitektfirmaer ikke lenger trenger å lagre all informasjon og parametere i sine modellene, men kan beregne vurderingene uten særlig ekstra innsats gjennom koblingen til EPEA-databasen.

Lager av materialer

Madaster registrerer bygg som materialbanker, i likhet med registrering av jordskifte og eierskap i en matrikkel. På denne måten er materialene sporbare og forblir tilgjengelige på ubestemt tid. I Madaster kan hvem som helst lage et nettbasert materialpass for sine bygg eller konstruksjoner. Materialpassene inneholder en stor mengde informasjon om materialenes kvalitet, opprinnelse og plassering, og gir innsikt i graden av sirkularitet og en bygnings bergingsverdi.

– Basert på EPEAs Cradle to Cradle Certified™-materiale og produktdatabase, er vi i stand til å gi bedre innsikt i sirkularitet for brukere av Madaster-plattformen over hele verden. I tillegg til de detaljerte materialpassene, får brukerne også en oversikt over CO2-utslippene og den sirkulære verdien til bygg. Utviklere, investorer, eiere og forvaltere av eiendom og infrastruktur kan dermed realisere sirkulære ambisjoner på en konkret og god måte, forteller Pablo van den Bosch, styremedlem i Madaster globalt.

Det er Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) som er en del av Drees & Sommer, et internasjonalt konsulentselskap som jobber i bygnings- og eiendomssektoren, som utviklet den unike material- og produktdatabase for Madaster-brukere.

– Som EPEA har vi jobbet med komplekse miljødata i mer enn 30 år. For å estimere miljøpåvirkninger i
bygg og byggeprosesser er generiske data, som enkelt kan håndteres av brukeren, et viktig skritt mot
å bruke dette bredt, sier Peter Mösle, administrerende direktør EPEA GmbH.

Om EPEA GmbH – en del av Drees & Sommer

Som en innovasjonspartner for miljøkompatible og resirkulerbare industriprodukter, bygninger og bydeler, utvikler EPEA løsninger for den sirkulære økonomien. Metoden for dette er Cradle to Cradle® designprinsippet, som ble utviklet i samarbeid med EPEA. Med 30 års kompetanse og kunnskap innen kjemi, biologi, miljøvitenskap og ingeniørfag, optimaliserer det tverrfaglige teamet prosesser for eiendomssektoren og produkter for bygg-, tekstil-, emballasje-, bil-, forbruksvare- og kosmetikkindustrien. Som et akkreditert vurderingsorgan hjelper EPEA også selskaper med sertifiseringen av produktene deres i henhold til Cradle to Cradle Certified™-produktstandarden. Målet er ikke bare å forhindre negativ påvirkning, men også å skape positiv merverdi for mennesker, miljø og bedrifter – i en sirkulær økonomi som er basert på Cradle to Cradle®.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer