Sig

workshop om veikart for 2022

I januar fikk Madaster Norge besøk av ledelsen i Madaster Nederland. Sammen jobbet vi med veikartet for utviklingen av Madaster i 2022.

Medgrunnlegger av Madaster, Pablo Van Den Bosch tok turen til Norge sammen med Martjin Oostenrijk og Sander Hoek. Sammen med Madaster Norge og styret for Madaster Norge jobbet vi i to dager med å forberede utviklingen av Madaster Norge i 2022. Det ble mange gode diskusjoner og samtaler om veien videre og ny utvikling. 

Madaster bidrar til en mer sirkulær byggenæring med økt ombruk av byggematerialer. Vår plattform leverer sirkularitetsindeks, toksisitetsoversikt, finansindeks, og i 2022  kommer også karbonkalkulator. Dette gjør oss godt posisjonert for å levere på kommende miljøkrav i EU og Norge, på taksonomien, og til å gi et godt grunnlag for grønne obligasjoner.

Madaster på topp i EU-undersøkelse 

For rundt ett år siden kom EU-rapporten om digitale loggbøker ut. Den plasserte Madaster på topp av 41 digitale loggbøker som benytter data om materialbruk i byggenæringen. For å posisjonere oss som den foretrukne digitale plattformen for byggematerialer vil vi i Madaster fortsette å styrke våre partnerskap med internasjonale og nasjonale databaser, og spesifikke produsendatabaser. Med tilgang til enda større datamengder kan Madaster ytterligere øke brukernes innsikt i sirkularitet, demonterbarhet, karbonavtrykk og økonomisk restverdi.

Utvikling av nye funksjoner

For å tilby større verdi vil Madaster også utvikle tre spennende nye funksjoner. Det kommer en sporbarhetsfunksjonalitet for produsenter slik at de vet hvor produktene deres befinner seg, en aggregert materialrapportering innenfor et brukerspesifisert geografisk område, og et infrastrukturverktøy. 

For å forbedre brukeropplevelsen vil vi også utvikle nye 3D-analyseverktøy, dashboards og brukerprofiler. Vi vil også forbedre materialpassene for å oppnå større samsvar med tredjeparts bygningssertifiseringer og nasjonale krav og forskrifter.

Madaster vil også justere sine rapporteringer slik at de samsvarer med kriteriekravene i taksonomien for bærekraftig finans. 2022 blir et år med mye spennende utvikling som bringer oss et skritt nærmere en sirkulær byggenæring. 

OVERSETTELSE »