TJENESTEPARTNERE HAR SIGNERT I SVEITS

BIM Facility, GS1 og ZPF Ingenieure er de tre første partnerne som signerte en avtale med Madaster Services Sveits. Partnerskapet med disse tre tjenesteleverandørene til byggherrer og eiendomseiere samler innovativ kompetanse og kunnskap innen digital konstruksjon.

Tydelig produktidentifikasjon er forutsetninger for å gjøre pålitelige og nøyaktige data tilgjengelige over hele bygningens livssyklus. BIM Facility utvikler BIM-modeller for eksisterende bygninger ved bruk av droner og materialisering av objekter. GS1 utvikler og implementerer løsninger for å spore materialer. ZPF-ingeniører støtter byggherrer og eiendomseiere med sirkulær byggeplanlegging og analyse av bygninger basert på et materialpass.

Det nylig lanserte Madaster Partner-programmet i Sveits kobler aktører som ønsker å gjøre bygge- og eiendomssektoren sirkulær og fremtidsrettet.

OVERSETTELSE »