Utdanning

ARBEID MED MATERIALPASS

ARBEID MED MATERIALPASSDen internasjonale korona-pandemien endrer markedsforholdene, også i byggenæringen. Å investere i utvikling av bærekraftige varer og tjenester er viktigere enn noensinne. Heldigvis hadde mange startet dette arbeidet i god tid før pandemien -...

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUK

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUKRegistrering og dokumentasjon av bygg er det første viktige trinnet mot en sirkulær byggenæring. En beregning av sirkularitet for å få en oppdatert innsikt i den materielle, sirkulære og økonomiske verdien av eiendomsobjekter...

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtiden

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtidenForfatter: Patrick Bergmann, administrerende direktør Madaster Tyskland “Sirkulær økonomi som en modell for fremtiden” Jeg ville ha lagt ut denne uttalelsen tilbake i 2011. Da fullførte jeg en mastergrad ved Wageningen...

Circular construction methods

Circular construction methodsCircular construction... an important development in the Dutch construction sector. It also represents significant progress, as construction is the sector responsible for by far the largest amount of waste. Does circularity in this...

OVERSETTELSE »