Standarder og retningslinjer

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombrukMadaster Norge deltok på konferansen "Ombruk - den nye standarden", for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var hvordan å forbedre...

Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

NY Strategi med mål om en sirkulær byggenæring – Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han lanserte den nasjonale strategien for sirkulær økonomi på Den store sirkulærkonferansen på Herøya...

Kick off Madaster Tyskland

Kick Off FOR Madaster tyskland4. mars deltok over 115 mennesker på digitalt kick-off for Madaster i Tyskland. Det var et variert program med ulike deltakere. Patrick Bergmann, administrerende direktør i Madaster Tyskland, ønsket alle deltakerne velkommen, deretter...

ARBEID MED MATERIALPASS

ARBEID MED MATERIALPASSDen internasjonale korona-pandemien endrer markedsforholdene, også i byggenæringen. Å investere i utvikling av bærekraftige varer og tjenester er viktigere enn noensinne. Heldigvis hadde mange startet dette arbeidet i god tid før pandemien -...

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUK

SIRKULARITETSSKÅR FORENKLER OMBRUKRegistrering og dokumentasjon av bygg er det første viktige trinnet mot en sirkulær byggenæring. En beregning av sirkularitet for å få en oppdatert innsikt i den materielle, sirkulære og økonomiske verdien av eiendomsobjekter...

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtiden

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtidenForfatter: Patrick Bergmann, administrerende direktør Madaster Tyskland “Sirkulær økonomi som en modell for fremtiden” Jeg ville ha lagt ut denne uttalelsen tilbake i 2011. Da fullførte jeg en mastergrad ved Wageningen...

TJENESTEPARTNERE HAR SIGNERT I SVEITS

TJENESTEPARTNERE HAR SIGNERT I SVEITSBIM Facility, GS1 og ZPF Ingenieure er de tre første partnerne som signerte en avtale med Madaster Services Sveits. Partnerskapet med disse tre tjenesteleverandørene til byggherrer og eiendomseiere samler innovativ kompetanse og...

Kick off Madaster Tyskland

Kick Off Madaster tyskland4. mars deltok over 115 mennesker på digitalt kick-off for Madaster i Tyskland. Det var et variert program med ulike deltakere. Patrick Bergmann, administrerende direktør i Madaster Tyskland, ønsket alle deltakerne velkommen, deretter...