Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombrukMadaster Norge deltok på konferansen "Ombruk - den nye standarden", for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var hvordan å forbedre...