Eiendom

Etterlyser vurdering av lineær risiko i finansrapport

I en rapport fra Circular Norway kommer det frem at finansnæringen sjelden integrerer lineær risiko i sine vurderinger. Bank, forsikring og investering mangler kunnskap om sirkulær økonomi og innsikt i gevinsten sirkulær økonomi har på klima og miljømål. Det påvirker satsingen på sirkulære løsninger, også i byggenæringen. 

OVERSETTELSE »