På signeringsmøtet deltok leder i Madaster, Marie Drange (fra venstre), og fra Sweco deltok Merete Saugestad, bærekraftsdirektør, og Daniel Adolfsson, gruppeleder Bygg Rehabilitering.

OVERSETTELSE »