Sig

Storebrand mener digitalisering gjennom madaster forenkler å få sirkulære bygg 

Bærekraft lønner seg! En engasjert Richard Kristensen Kruse i Storebrand forteller at de ble Madaster-Pioner for å forenkle digital kartlegging av livsløpet i bygg, restverdien av eiendom og kjenne ombrukspotensialet av byggematerialer. 

— Vår ambisjon er å være best i Norden på bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer. Derfor integrerer vi bærekraft i hele vår eiendomsvirksomhet. Det er bra for samfunnet, for brukerne av byggene, og det gir høyere avkastning for investorene, sier Richard Kristensen Kruse, prosjekt- og utviklingsdirektør, Storebrand Asset Management.

 

Strategisk riktig samarbeid for økt bærekraft

Storebrand Eiendom er en del av Storebrand Asset Management AS, og forvalter direkte eiendomsinvesteringer for ca. 20 milliarder kroner i Norge. Disse inngår i Storebrandkonsernets samlede forvaltningskapital på om lag 960 milliarder kroner.

—  EU utfordrer byggenæringen, og det er bra. Fremover må vi måle karbonutslipp, og få kunnskap fra dataflyt for å levere på kommende kravene om ombruk, rehabilitering og klimafotavtrykk. Her passer Madaster veldig godt med vår digitale strategi, sier Kristensen Kruse.

 

Må handle nå

—  Jorden går tom for råmaterialer. Det går opp for folk nå. Vi ser alle behovet for de grepene som innføres i det grønne skiftet, og bygge- anleggs- og eiendomsnæringen har et spesielt ansvar for å lykkes med omstillingen fordi næringen tradisjonelt har vært en klimaversting, forteller Kristensen Kruse. 

Engasjert påpeker han:

— Det er mine barn som tar regningen. Nå handler det ikke bare om å forebygge, men å reversere en utvikling som har ført til global oppvarming, tap av biologisk mangfold og forurensing. Vi skal bidra der vi kan.

 

Madaster er tilrettelagt for nye krav

Marie Drange, leder i Madaster, forteller at Madaster har løsninger som karbonkalkulator, sirkularitetsindeks og beregning av restverdi på byggematerialer. Målet er at den digitale plattformen leverer på alle kommende krav i byggenæringen.

— Vi er tilpasset EU-krav som kommer til Norge. For eksempel vil Madaster gi innsikt som er relevant for taksonomien, og den er unik når det gjelder å dokumentere sirkularitet. Plattformen genererer materialpass, og ombruksandel og demonterbarhet står oppført som kriterier i The Technical Screening Criteria (TSC) som er på høring nå.

 

Sirkulærøkonomien er del av taksonomien 

Taksonomien tas inn i Norge gjennom EØS-samarbeidet, og fremover vil banker, investorer og forsikringsselskap bruke taksonomien for å bestemme hvilke aktiviteter de skal låne ut til, investere i eller forsikre.

— Vi må alle tenke på klima- og miljøkonsekvensene av aktivitetene våre. Vi er spesielt opptatt av taksonomien fordi den treffer oss dobbelt siden Storebrand driver både med finans og eiendom. Fremover vil taksonomien kunne forebygge grønnvasking, sier Kristensen Kruse.

 

Vil bruke Madaster i innovative rehabiliterings -og miljøprosjekt

I Pionersamarbeidet vil Storebrand starte med å benytte Madaster i to pågående prosjekter; Ruseløkka og Filipstad Brygge, og Grev Wedels plass 9, der Innovasjon Norge skal flytte inn.

— Alle valg i disse byggene skal være bærekraftige og bidra til mindre miljøbelastende fotavtrykk. Byggene skal rehabiliteres slik at de kan tilpasses nye behov i fremtiden. Det blir derfor interessant å se hvordan vi skårer på sirkularitet og karbonfotavtrykk i Madaster, avslutter Kristensen Kruse.

Drange er veldig fornøyd med å ha fått med seg Storebrand.

— Gjennom samarbeid med våre Madaster-Pionerer skal vi gjøre vårt for at byggenæringen får innsikt som gjør det enklere for de å lykkes med å realisere klima- og miljømål.

OVERSETTELSE »