Sig

statsbygg blir madaster-pioner

Statsbygg leder an i omstillingen til en mer klimavennlig byggenæring. Nå har de inngått samarbeid med Madasters Pionerprogram for økt sirkularitet i byggenæringen.  

Madaster Norge etablerte Pionerprogrammet for å samarbeide med ulike nøkkelaktører for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen til helhetlige, grønne og sirkulære verdikjeder. Ombruk av byggematerialer er prioritert av myndighetene i EU og Norge fordi det bidrar til å kutte klimagassutslipp, redusere uttak av råmaterialer og minske avfall.  

— Å delta i pionerprogrammet til Madaster passer godt inn med våre kjerneverdier. I Statsbygg legger vi vekt å være en modig og konstruktiv bidragsyter i omstillingen til det grønne skiftet. Vi bruker posisjonen vår til å dyrke frem en mer klimavennlig og digital byggenæring, sier Lars Petter Binghleder for seksjon for miljø og klima i faglig ressurssenter i Statsbygg.  

En mer grønn, sirkulær byggenæring  

Norge har satt seg mål om å redusere utslippet av klimagasser med opptil 55 prosent innen 2030. Bidrag fra byggenæringen er viktig for å lykkes. Statsbygg er en nøkkelaktør i byggenæringen med over 2300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen sin, og har til enhver tid over 100 prosjekter gående. De ser Madasters funksjoner som nyttige i omstillingen til en mer klimavennlig og sirkulær byggenæring.  

— I Madasters digitale plattform defineres bygg som materialbanker og gis et materialpass. Slik beregnes sirkularitet i byggets livsløp, noe som forenkler ombruksprosessen for byggherrer, sier Marie Drange, leder for Madaster Norge.  

Materialbank og materialpass  

Madaster er koblet mot norske produktdatabaser og en global råvarebørs. Ved å samle data genereres en sirkularitetsindeks over byggets materialer, finansiell restverdi og beregning av i CO2-fotavtrykket av materialene i bygget.  

Kunnskap om sirkularitet er viktig for å kunne planlegge for økt ombruk, og digitalisering er da det viktigste verktøyet vi trenger for å lykkes med en mer sirkulær byggenæring, sier Bingh 

Han peker på at denne kunnskapen i neste ledd kan bidra til å fremskynde etablering av markedsplasser for ombruk og nye forretningsmodeller.  

Prioriterer ombruk  

Statsbygg har allerede satt ned en gruppe med ansatte som skal jobbe frem ulike prosjekter som er aktuelle å registrere i Madasters digitale plattform.   

— Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljø har vært de viktigste satsningsområdene for Statsbygg de siste årene. Vi ser at ombruk at byggematerialer kan svare opp alle disse prioriteringene, og gleder oss til å starte opp samarbeidet med Madaster, sier Bingh 

— Vi er glade for å ha med oss Statsbygg i Pionerprogrammet. I digitaliseringen av byggenæringen ligger det et enormt potensial for å redusere bruken av råmaterialer, forbedre energieffektiviteten og kutte utslippene. Det vil hjelpe oss til å lykkes med å å lykkes med 1,5-gradersmålet, understreker Drange. 

OVERSETTELSE »