madaster ble presentert på Solstrandkonferansen

Sirkulærøkonomi i byggenæringen var tema på NemiTeks årlige Solstrandkonferanse den 17 – 18. februar. 170 deltakere var ganske sultne på endelig å møtes fysisk. Det skapte engasjement og god stemning.

Det var et kollektivt ønske blant deltakerne om å finne ut hvordan VVS, energi og miljøteknikk-bransjen kan bidra til en mer bærekraftig og sirkulærøkonomisk byggenæring. Fra at byggenæringen har vært en klimaversting, ble det vist til mange gode eksempler på at omstillingen nå er i gang. Over to dager var det innlegg og diskusjoner rundt ombruk, rehabilitering, materialinnovasjon, sirkulært design, digitalisering og sirkulære verdikjeder.

Konferansier Harald Eia ønsket at det blir mer «show, dont tell» i byggenæringen. Det ønsket skal han få oppfylt.

— Det var mange gode innlegg som viste til konkrete prosjekter knyttet til sirkularitet og bærekraft. Sammen skal vi omstille byggenæringen til sirkulær økonomi, sa fortalte Anstein Skinnarland, CTO hos Madaster Norge. Han presenterte Madaster på konferansen og var fornøyd med tilbakemeldingen på arbeidet knyttet den digitale plattformen. 

— Det var mye positiv respons på innlegget jeg holdt om samarbeid og datadeling i økosystemet for sirkulære bygg. Jeg er sikker på at vi har bransjen med på den jobben vi må gjøre for å redusere avfall og klimagassutslipp fra det vi bygger, sa Skinnarland.

De var også interessante innlegg fra Asplan Viak, Henning Larsen, Loopfront, NemiTek, Multiconsult, Opinion, Rehub, Sweco, Veidekke, Vriml, med flere.

OVERSETTELSE »