Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Ratio arkitekter og Madaster har inngått et Pionersamarbeid. Målet er å øke sirkulær design gjennom å benytte Madasters funksjonaliteter med bygg som materialbank og materialpass for å forenkle ombruk av byggematerialer.

 – Arkitekter er viktige i omstillingen til en sirkulær økonomi der ressursene skal forbli lengst mulig i kretsløpet, sier Marie Drange, daglig leder i Madaster.

Hun er glad Ratio arkitekter ble rekruttert til Madasters Pionerprogram av tidligere daglig leder, Leif Nordhus. I Madasters Pionerprogram samles relevante aktører til felles læring, utvikling og praktisk bruk av Madaster-plattformen i økosystemet. Ratio arkitekter er det første arkitektselskapet som har signert en pioneravtale med Madaster.

– Pionerprogrammet og plattformen til Madaster svarer godt på de målene Ratio arkitekter har satt seg. Gjennom Pionerprogrammet ønsker vi å styrke vår kompetanse innenfor BIM, materialbruk, byggbarhet og sirkulærøkonomi. Vi ser at det er gode muligheter til å utvikle plattformen til å bli et sterkt prosjekteringsverktøy for arkitekter og andre rådgivere. Og ikke minst ser vi verdien av å ta del i nettverket, med de muligheter for kunnskapsdeling og samarbeidsprosjekter som det kan gi, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter. 

Ratio Arkitekter har nå introdusert Madaster for alle ansatte og satt ned en gruppe som har fått opplæring. De er allerede i gang med registrering av et prosjekt,

Bygg som materialbank

Byggenæringen forbruker mest jomfruelige råmaterialer av alle næringer. Madaster-plattformen kan bidra til å redusere byggenæringens klimafotavtrykk gjennom ulike funksjonaliteter som forenkler ombruk. Bygg registreres som en materialbank og får et materialpass som forteller om byggematerialene sirkularitet, toksisitet og karbonutslipp. Dette forenkler sirkulær design.

– Ved å designe for ombruk av byggematerialer lar vi ressursene forbli i økonomien lengst mulig. Det bidrar til mindre råvareforbruk, redusert avfall, mindre utslipp og lavere energiforbruk. Sånn sett er Madaster et viktig ledd for å sikre en bærekraftig byggenæring, forteller Drange.

Sirkulær design bidrar til å redusere utslipp

– Med hjelp fra Madaster vil vi kunne planlegge for gjenbruk av tilgjengelige byggematerialer før en eiendom som skal rives. Dette representerer noe nytt i sirkulær design og arkitektur. Fremover kan sirkulær arkitektur bli et viktig bidrag for å kutte CO2-utslipp og materialfotavtrykk, sier Dahl Grue.

Madaster passer også godt med verdiene Ratio arkitekter bygger på.

– Vi vet at miljøet har en tålegrense, og at klimaet er i ubalanse, derfor ser vi Madasters Pionerprogram som en unik mulighet til å tilrettelegge for sirkulære bygg. Vi vil bidra til en bedre framtid ved å skape bygninger med sirkulære løsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer, sier Dahl Grue. 

– Nettverket rundt Madaster er også svært verdifullt for oss. Mange aktører ønsker å være med på utviklingen innenfor sirkulær økonomi, men mangler samarbeidsparter og prosjekter. Madasters plattform og pionerprogram svarer nettopp opp denne utfordringen, og tilrettelegger for samarbeid og utvikling, avslutter hun.

 

 

OVERSETTELSE »