Sig

COWI ble madaster-PIONER for samarbeid om økt ombruk

COWI og Madaster har inngått Pionersamarbeid med mål om å ta med ombruk inn i design- og driftsfasen av bygninger og infrastruktur. 

– Fremtidens ombruksrådgivning kommer til å skje via digitale løsninger. Vi er helt avhengige av digitale løsninger koblet mot digitale modeller og datakilder, sa Erik Rigstad, utviklingssjef i COWI. 

I Madaster-plattformen tilrettelegges det for å at aktører kan oppfylle nye miljøkrav og dokumentasjonskrav i henhold til krav som kommer med EUs plan for en mer sirkulær økonomi. Plattformen gir blant annet innsikt byggets karbonavtrykk, finansiell restverdi og ressursdata i bygninger og infrastruktur. 

– Slike plattformer vil også kunne drastisk endre hvordan vi betrakter verdien av bygg og eiendom. En kvantifisering av de finansielle verdiene som er knyttet til et bestående bygg vil kunne påvirke de beslutningene vi tar ved for eksempl ved rehabilitering, ombygging eller avhending, sa Rigstad. 

Plattformen vil også skape et mer velfungerende marked for ombruk med mer omsetning. Det vil påvirke ombruksvolumet i bygninger, påpekte Rigstad. 

– Vanligvis ville vi gått inn i et eksisterende bygg og gjennomført en miljøkartlegging og laget en potensialstudie for gjenbruk, her forbereder vi for gjenbruk allerede i designfasen av et bygg. Det gir helt nye muligheter, fortalte han. 

 

 

OVERSETTELSE »