Madaster-partnerskap

 

Byggenæringen blir mer sirkulær og har stadig større fokus på bærekraft. For å lykkes må bedrifter oppfylle nye miljøkrav og reguleringer, sikre god risikostyring og ha innsikt om sirkulær verdi baseret på karbon- og ressursdata. Å bli partner med Madaster gir din bedrift en stor fordel for fremtiden. 

Vi har fire ulike partnerskap for våre samarbeidspartnere som ønsker å være med på å digitalisere og utvikle fremtidens byggenæring. Disse bidrar til å:

  • Utvikle bygg som materialbank.
  • Levere Madaster-materialpass til kunder.
  • Tilby ulike applikasjoner gjennom Madaster-plattformen.
  • Levere og motta relevante data for ombruk og økt sirkularitet.

 

Pionerpartner

Din virksomhet er med å utvikle Madaster for det norske markedet, og dere får unik innsikt i bygg som materialbank, generering av materialpass for å måle sirkularitet, finansverdi og CO2-utslipp. Dette gir konkurransefortrinn i omstillingsarbeidet mot en sirkulær byggenæring med økt digitalisering. Våre pionerpartnere deltar i utviklingen og posisjonerer seg med dette for det grønne skiftet. 

 

Tjenestepartner

Er du arkitekt, ingeniør, jobber med BIM eller er konsulent? Bli en ekspertrådgiver på materialpass, sirkulær design, avfallsreduksjon og klimaregnskap gjennom Madaster. Du bruker din ekspertise til å betjene dine kunder mot en bærekraftig byggenæring og skaper muligheter for sirkulært design, varige og sirkulære bygninger og inntektsgivende transformasjon eller avvikling av byggverk.

 

Løsningspartner

Våre løsningspartnere tilbyr programvareløsninger gjennom eller i samarbeid med Madaster-plattformen. Koblingen skaper verdi for begge parter. Eksempler på denne type partnerskap er miljøfotavtrykkberegningene, BIM 3D viewers eller digital markedsplass for byggemateriell. Deres løsninger bidrar til økt sirkularitet i byggenæringen og posisjonerer dere for fremtiden.

 

Datapartner

Våre datapartnere leverer og mottar relevante data og tjenester for å forbedre Madaster-plattformen og berike tjenesten. Din virksomhet betjener ikke Madaster-brukere direkte, men vi samarbeider om sirkulære og produktrelaterte data i den nødvendige digitaliseringen byggenæringen nå står ovenfor i den grønne skiftet. 

 

Vi deler kundenettverk med alle våre partnene og øker slik verdien for alle parter, samtidig som vi samarbeider for økt ombruk og sirkularitet i byggenæringen.

 

 

Madaster-LISENS

 

En egen lisens for din virksomhet gir deg full tilgang til Madaster Plattform, slik at du kan opprette en fil eller portefølje for kundene dine på Madaster-plattformen og generere materialpass. Du får også innsikt i den sirkulære og økonomiske verdisettingen av en bygning eller en portefølje. Så snart prosjektet er fullført, overfører du bygningsfilen i Madaster til sluttkunden. Virksomhetsslisens beregnes på grunnlag av antall aktive brukere og lagringsplass organisasjonen din ønsker å ha. Med denne lisensen kan du registrere deg opptil 50 000 m2, og du vil motta en brukerlisens og fem leselisenser.

OVERSETTELSE »