Om oss

 

Madasters mål er en bærekraftig endring for en bedre verden. For å sikre denne ambisjonen har Madaster vært organisert i to uavhengige organisasjoner siden oppstarten i 2017: Madaster Foundation og Madaster Services. Den nederlandske non-profit-stiftelsen med offentlig status (ANBI), kalt Stichting Madaster Foundation, har uavhengig tilsyn med realiseringen av målet for Madaster. Selskapet Madaster Services fokuserer på Madaster Platformen og utviklingen, markedsføringen og administrasjonen av tjenesten. 

Madaster Foundation

Visjonen til Madaster Foundation er å eliminere avfall i bygg- og anleggsnæringen. Det skjer ved at byggematerialene får en identitet gjennom materialpass som gir byggematerialene en verdi som forenkler ombruk.

Madaster Foundation har signert en partnerskapsavtale med Madaster Services for å sikre at bærekraftig innvirkning er og forblir sentralt for Madaster. Det formelle målet med denne avtalen er: «Registrering, organisering, dokumentasjon, lagring og utveksling av data knyttet til materialer, komponenter og produkter som benyttes  i bygg- og anlegg, bør tilrettelegges i en slik grad at materialforbruket i økonomien kan gjenbrukes i fremtidige generasjoner gjennom sirkularitet og sirkulærøkonomi. Produkt og miljøinformasjon om registrert materiale må være tilgjengelig for enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, forskning, utdanning, frivillige organisasjoner, myndigheter, etc. så effektivt som mulig gjennom en bærekraftig tjeneste som er i samsvar med personvernslover og sikkerhetskrav «. Madaster Foundation har et globalt fokus og har formelle partnerskap med lokale søsterorganisasjoner i land der Madaster Services opererer. Les mer om Madaster Foundation på www.madasterfoundation.org.  

Madaster Services

Madaster Foundation har skilt ut utvikling og ledelse av Madaster-plattformen til et eget selskap: Madaster Services. På denne måten skapes finansiell stabilitet og det tilrettelegges for funksjonell og geografisk utvikling, samt markedsbasert godtgjørelse til ansatte og investorer. Madaster Services administrerer plattformen med hensyn til teknisk utvikling, operasjonelle prosesser, administrasjon, kommunikasjon og brukerstøtte. Madaster Services er transparent i pris (basert på det såkalte kostpris pluss-prinsippet) og skiller ikke mellom forskjellige brukere. Madaster Services består av en operativ organisasjon per land der plattformen er operativ.  

Eierskap og tilsyn

Madaster Foundation er en non-profit stiftelse med styremedlemmer og et uavhengig representantskap. Stiftelsen eier varemerkerettighetene til Madaster. Madaster Services er et selskap med flere selskaper aktivt i inn- og utland. Selskapet har flere aksjonærer og er blitt mulig gjennom et tilskudd fra EU-kommisjonen og en omfattende crowdfunding-kampanje. Tilsynsstrukturen mellom Madaster Foundation og Madaster Services sørger for at data forblir strengt brukereid og ikke kan brukes til å maksimere fortjenesten, men alltid er til for å støtte den sosiale påvirkningen som fastsatt i vedtektene og kontraktene til de ulike Madaster-organisasjonene.   

OVERSETTELSE »