NEDERLANDSKE ARKITEKTURFIRMAER FÅR TILGANG TIL MADASTER FOR Å STIMULERE SIRKULÆR DESIGN

BNA, Det kongelige institutt for nederlandske arkitekter, inngår et partnerskap med Madaster. Dette partnerskapet gir tilknyttede arkitekter tilgang til Madaster-plattformen for registrering av byggematerialer. Økt innsikt i materialene og produktene som brukes i bygg vil lette ombruk og gi større rom for sirkulær design.

SIRKULÆR DESIGN
Arkitekter fokuserer i økende grad ikke bare på arkitekturen og kvaliteten til en bygning, men også på innvirkningen bygninger har på omgivelsene og verden rundt. Sirkulær konstruksjon og design er et hett tema; spesielt med tanke på de store globale utfordringene med klima, energi og naturressurser. Som en handelsorganisasjon for arkitektfirmaer har BNA som mål å ta sirkulær design og konstruksjon et skritt videre; for eksempel gjennom BNA-nettverket Circular Architecture og en oversikt som inneholder titalls eksempler på sirkulære byggeprosjekt: https://www.bna.nl/circulaire-voorbeeldprojecten.

MATERIALPASS
Registrering og dokumentasjon av materialene og produktene som brukes i en bygning er avgjørende for sirkulær design. Det forhindrer at materialer blir kastet som avfall. De registrerte dataene lagres sikkert, beriket, kan deles enkelt og administreres på den digitale Madaster-plattformen. På denne plattformen kan det genereres materialpass for bygninger eller hele porteføljer av bygninger. Den omfattende informasjonen i et materialpass muliggjør gjenbruk av eksisterende bygningselementer av høy kvalitet, noe som muliggjør en lang levetid.

Michael Bol, arkitekt – Stadmaker Buro Kade
‘Noe som ikke er godt designet kan aldri være bærekraftig! For å oppnå et godt og stabilt design er digital registrering av konstruksjoner og materialer en forutsetning for vårt firma. ’

SAMARBEID
Partnerskapet BNA – Madaster senker terskelen for at medlemmer skal bli kjent med Madaster gjennom en egen brukerlisens. På denne måten kan arkitekter bruke materialpass og informasjon fra Madaster-plattformen for å lage sirkulære design og sirkulære bygg.

OVERSETTELSE »