madaster er med i næring for klima

Oslo kommune la en flott ramme rundt møte for nye medlemmer i Næring for klima med møte med signeringslunsj i Oslo rådhus 3. juni. Vi er stolte av å være med i nettverket, og vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden, og resten landet.

 

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen for å bidra til Oslos ambisiøse klimamål om 95 prosent utslippskutt innen 2030. Formålet er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene.

Toppledermøte i Næring for klima

Den 16. juni var det toppledermøtet i Næring for klima. Det ble åpnet av Ordfører i Oslo, Raymond Johansen. Han understreket at Oslo kun vil lykkes i samarbeid med næringslivet. Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, pekte på at vi er på et vippepunkt i forhold til menneskeskapte utslipp og må handle nå. Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, sa byggenæringen er et satsingsområde for å kutte utslipp.

 

Potensial for å kutte utslipp i byggenæringen

Byggenæringen står for 21 % av de globale utslippene, sa Snorre Kverndokk fra Frischsenteret. Han sa at det ikke koster mye å redusere utslippene – det avhenger av politisk vilje. Utslippskutt kan oppnås ved sirkulær konstruksjon, energieffektivisering, fornybar energi i bygninger og på byggeplasser, unngå klimaanlegg, rehabilitere eksisterende bygninger og bruke mer ved.

I rundebordsmøtene snakket Marie og Ellen som deltok fra Madaster om viktigheten av sirkulære bygg og inkludere sirkulær økonomi som et hovedverktøy for å kutte utslipp.

 

Bildetekst:

Madaster deltok på signeringslunsj i Næring for klima sammen med representanter for Tom Wilhelmsen AS, Vålerenga Fotball Elite, TIER Mobility og Advokatfirmaet Ottosen. Heidi Sørensen og Sirin Stav deltok fra Oslo kommune.

 

OVERSETTELSE »