Materialpass

 

I Madaster genereres automatisk et sikkert og nettbasert materialpass til et registrert bygg eller en konstruksjon. Passet inneholder informasjon om kvaliteten, opprinnelsen og plasseringen av materialer og produkter, og gir innsikt i bygningens materielle, sirkulære og finansielle restverdi.

Sirkulær verdi

Med Madaster Circularity Indicator (CI) får eiere et viktig verktøy for å fokusere på sirkularitet. Det gir nøyaktig informasjon om blant annet bygningers levetid og muligheter for gjenbruk.

Økonomisk verdi

Registrerte materialer og produkter i bygninger kan demonteres for ombruk eller resirkulering, og de får dermed en finansiell verdi. Verdisettingen gir eiere innsikt i eksisterende verdi, og i verdien i andrehåndsmarkedet. Det innebærer at bygg i fremtiden ikke avskrives til null, men vil fortsette å ha en restverdi.

Markedsutvikling

Materialpass er det nye. Det er en økende internasjonal enighet om at materialpass er nødvendig. Madaster er ofte involvert i initiativene for fremtidens dokumentasjon av bygg, slik som CB’23, Level (s), RICS, BAMB og PCDS – slik at vi kan implementere nye løsninger og støtte regjeringens retningslinjer og bidra til praktisk og effektiv politisk utvikling med vår materialbankplattform.

Lurer du på hvordan et materialpass ser ut? Last ned passet til demonstrasjonsbygningen ‘The Arc’ her.

OVERSETTELSE »