Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 17 oct 2022

Vellykket lansering av Madaster

Vellykket lansering av Madaster

Med lekne jazztoner ble Madaster lansert for markedet onsdag 28. september. Det ble en vellykket lansering med gode innlegg, paneldebatt og mingling.

Saksofonisten Vincent Bas satte alle i god stemning før Marie Drange, administrerende direktør i Madaster Norge ønsket velkommen. Deretter delte Nederlands ambassadør til Norge, John Groffen, noen av suksesskriteriene som har ført til at Nederland er 25 prosent sirkulært, ti ganger mer sirkulært enn Norge. Det handler om høye, konkrete målsettinger og og en forpliktende handlingsplan for hvordan å øke sirkulariteten i fem sektorer, hvorav byggenæringen er en.

Lanseringen kan sees her. 

Madaster for å oppfylle fremtidens miljøkrav

Martijn Oostenrijk, direktør for Madaster Global, presenterte formålet med Madaster og plattformens funksjoner og fordeler. Han påpekte at vår digitale plattform leverer dokumentasjon på dagens regler og krav i byggenæringen, og vil utvikles til også å levere på fremtidige miljøkrav. Madaster er i dag ledende på å kartlegge bygg som materialbank og levere materialpass som forenkler ombruk.

Statsbygg er en av flere Madaster-pionerer som har deltatt i vårt nettverk fra 2021 for å bidra til en mer sirkulær byggenæring gjennom å utforske Madaster. Sirkularitet er et fokusområde for Statsbygg, og Lars Petter Bingh, leder for seksjon for miljø og klima i faglig ressurssenter i Statsbygg, fortalte at de benytter Madaster for å øke sirkulariteten og redusere utslipp fra byggematerialer.

Birgit Rusten fra FutureBuilt, fortalte om hvordan deres innovasjonsprogram stimulerer til sirkulær nyskaping og endret praksis. De er blant annet i dialog med Madaster om å bruke plattformen til dokumentasjon av relevante FutureBuilt-kriterier.

Vår Marie Drange fortalte deretter mer om hvordan byggenæringen kan benytte Madaster til å styrke virksomheten for fremtidens miljøkrav og reguleringer. Hun pekte på at Madasters sirkularitetsindeks og kalbonkalkulator gir datainnsikt som gjør det mulig for byggeiere å ta bedre beslutninger og oppfylle miljø- og klimamål.

Takket Madasterpionerene

Før en pause med kake, musikk og mingling inviterte Drange Madasterpionerene opp på scenen for en hyllest. Statsbygg, COWI, ENTRA, Ratio Arkitekter, Aspelin Ramm, Armaturjonsson, Obos, Rambøll, Henning Larsen, Smedvig, Veni, Storebrand og Sweco kom på scenen og fikk en takk for at satser på sirkulær økonomi og Madaster.

Presentasjon av pionerprosjekter

Etter pausen presenterte Anne Elisabeth Årdal fra WSP hvordan Aspelin Ramm bruker Madaster. Deretter kom Vilde Eikeskog fra Veni på scenen og snakket om hvordan de i samarbeid med Smedvig måler sirkulariteten og kartlegger fremtidig ombrukspotensial for sine bygg.

– Madaster er et verktøy som dokumenterer Smedvigs høye ambisjoner for sirkulære bygg, sa Eikeskog.

Teknisk leder i Madaster Norge, Anstein Skinnarland, gikk deretter dypere inn i plattformen og fortalte detaljert om funksjonene.

Debatt om sirkulær byggenæring 

Ellen Høvik, kommunikasjonssjef i Madaster og dagens konferansier, ledet så en paneldebatt om hvordan å lykkes med en sirkulær byggenæring. Her deltok Elin Schjenken Halvorsen, prosjektleder fra Hovinbyen Sirkulære Oslo, Kenneth Dahlgren, sjef for Byutvikling & Miljø i Aspelin Ramm, Johanne Thurmann-Moe, miljørådgiver i Rambøll og medgrunnlegger av Rehub og Rune Stenbro, bærekraftsjef Eiendom Norge i Storebrand Eiendom. Det ble en interessant debatt som kan sees her. Deltakerne ønsket seg mer innovative og sirkulære anskaffelser, mer standarisering, krav til felles metode for å måle sirkularitet, bedre logistikk og pålagte reguleringer.

Skinnarland kom på scenen for å fortelle hvordan aktører kan å registrere seg før Drange avsluttet.

– I Madaster Pioneer-selskapene har vi funnet solide partnere forpliktet til å realisere sirkulær økonomi innenfor byggebransjen. Nå gleder vi oss til å hjelpe alle virksomheter som ønsker en mer sirkulær og bærekraftig byggenæring, sier Drange.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Nyheter
15-11-2022

Tysk prestisjepris til Madasters medgrunnlegger

Les mer
madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer