Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back
Blogg 7 feb 2023

Data som drivkraft for sirkulær design

Med økende krav om miljø, sirkularitet og demontering, for eksempel i EU Taksonomien og BREEAM, blir det stadig viktigere med sirkulær design. Pålitelig data og innsikt er helt nødvendig for å kunne sammenligne alternativ og gjøre saklige og kloke beslutninger. Materialpasset til Madaster er et smart verktøy til dette formålet. Emma Klamer, Bærekraftsspesialist i det nederlandske rådgivningsbyrået Aveco de Bondt og Sander Beeks, Partnership Manager i Madaster Nederland, forklarer hvordan de har arbeidet med dette i flere år.

Materialpass som designverktøy?

Ifølge Klamer er materialpasset spesielt egnet i designprosessen når det brukes helt fra starten. Klamer: “Ved å starte med en første versjon av materialpasset tidlig i designfasen, kan du bruke passets sirkularitetsindeks til å optimalisere designet og fortsette å forbedre resultatet i en interaktiv prosess.”

Kan du gi et praktisk eksempel?

Klamer: “Aveco de Bondt laget materialpass for kontorbygget til en av de nederlandske regionale vannmyndighetene (“Aa en Maas”) før anbudsfasen. I dette prosjektet samarbeidet vi med et annet ingeniørfirma som var ansvarlig for design og beregning av miljøpåvirkningen. Det var Aveco de Bondts jobb å lage materialpasset, gi sirkulære designråd og beregne sirkularitetsindeksen. For hver forbedringsrunde laget vi designforslag basert på denne indeksen. Disse forslagene ble da også vurdert for miljøpåvirkning. Dermed ble det til slutt tatt et velinformert valg for hvert designforslag.”

Hvordan førte sirkularitetsindeksen til forbedringer i prosjektet?

Klamer forteller at etter den første versjonen av materialpasset ble det fort klart at renovering ikke var inkludert i sirkularitetsindeksen på en optimal måte: ”Materialene som ble beholdt ble opprinnelig oppført som «nye» i materialpasset, og dette resulterte i en lav sirkularitetsindeks. Forventet levetid for de eksisterende lokalene var 50 år og bygget sto ferdig i 1975. Når vi lagde materialpasset, hadde bygningen nådd 90% av levetiden. Materialene som ble beholdt, ble derfor vurdert i materialpasset til å være 90% ombrukt og 10% nytt. Deretter lagde vi en ny versjon av materialpasset.” Klamer fortalte at en rekke designforslag senere ble vurdert for miljøpåvirkning og sirkularitet med sikte på å øke andelen sekundære og fornybare materialer. Klamer:” For eksempel ble ulike typer gulv, veggfinish og takplater sammenlignet. Det ble besluttet å bruke så mange biobaserte materialer som mulig, de med lavest miljøpåvirkning og som ikke ville være skadelig for menneskers helse.” Dette førte til en tredje versjon av materialpasset. Gjennom å legge til end-of-life-scenarier for materialene og produktene som ble brukt, samt informasjon om demonteringsalternativer, kunne til slutt den endelige versjonen av materialpasset ferdigstilles. .

Hvorfor er fokus på sirkulær design så viktig? 

Ifølge Beeks er dette fokuset nødvendig for å designe et bygg som både bevarer materialers verdi over tid, og samtidig samsvarer med nye regler og forskrifter, for eksempel EUs taksonomi. Dette er også grunnen til den pågående utviklingen av Madaster-plattformen: “Basert på praktiske erfaringer, utvikling i markedet og tilbakemeldinger fra partnere, legger vi kontinuerlig til nye og forbedrede funksjoner til plattformen og er dermed i stand til å generere materialpass av høyere kvalitet. For eksempel er det nå mulig å få innsikt i de 10 beste materialene med høyest påvirkning, og design kan sammenlignes takket være benchmarkingfunksjoner. Materialpasset muliggjør kontinuerlige forbedringer av smart design.  

Hvilke nye funksjoner er planlagt som vil gjøre materialpasset enda mer interessant som et designverktøy?

Beeks forteller at fremover vil fokus være på å utvide eksisterende material- og produktdatabaser ytterligere og koble til nye. Beeks: “Dette vil øke tilgjengeligheten av EPD- og LCA-informasjon på plattformen, slik at brukerne kan beregne den sirkulære og miljømessige ytelsen til både eksisterende og nye bygg.” Det stopper imidlertid ikke der. Takket være «3D Insights»-funksjonen vil brukerne for første gang kunne visualisere 3D-modellene sine når det gjelder sirkularitet og miljøparameterer. Beeks: “Denne 3D-visualiseringen gjør at alle brukergrupper enkelt kan avgjøre de beste og verste aspektene ved designet når det gjelder sirkularitet og miljøpåvirkning. Dermed blir det enkelt å fokusere på sirkulær design.”  

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Hva kan jeg tjene på det?

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Where are you located?