Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Prosjekter 22 mar 2022

Madaster er tilpasset taksonomien for sirkulær økonomi

Madaster er tilpasset taksonomien for sirkulær økonomi

David Parker, produktsjef hos Madaster

Mens ferdigstillingen av EUs taksonomi nærmer seg, så forbereder Madaster seg på å bli et verktøy for å oppskalere bærekraftige investeringer i hele Europa. Kort sagt så består taksonomien av to rapporteringskomponenter; den ene gjør grønnvasking vanskeligere - og den andre gjør bærekraftige investeringer mer troverdige.

David Parker, produktsjef hos Madaster

David Parker, produktsjef hos Madaster

For det første klassifiserer taksonomien hvilke økonomiske aktiviteter som betraktes som miljømessige bærekraftige, eller "taksonomi-tilpassede". For at en økonomisk aktivitet skal bli ansett få være taksonomitilpasset så skal den dokumentere et "vesentlig bidrag" til minst ett av seks miljømål, mens den "ikke gjør noen vesentlig skade" (DNSH) på de resterende fem miljømålene.

Miljømålene i taksonomien er:

  1. Kutt i klimagassutslipp
  2. Tilpasning til klimaendringene
  3. Bærekraftig utnyttese og beskyttelse av vann – og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulær økonomi
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. Beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer.

Detaljerte opplysninger om mål og aktiviteter er definert i de tekniske screeningskriterier; Technical Screening Criteria (TSC).

For det andre krever taksonomiklassifiseringen at store virksomheter og investorer offentliggjør deres andel av taksonomitilpassede aktiviteter. Gjennom obligatorisk og konsekvent rapportering i hele EU vil finansielle institusjoner og markedet som helhet, objektivt kunne sammenligne bærekraft hos virksomheter og i investeringsporteføljer.

Madaster vil generere dokumentasjon om fast eiendom og infrastruktur som input til aggregert rapportering på virksomhets- eller porteføljenivå. I version 1.0 av taksonomien er Madasters største oppgave å tilrettelegge for dokumentasjon av miljømål nr 4; sirkulær økonomi, ved å gi innsikt i hvilke bygge- og infrastrukturmaterialer som er egnet for gjenbruk og ombruk.

Madaster vil også kunne gi dokumentasjon til miljømål nr 5; forebygging av forurensning - og på nr 6; beskyttelse av økosystemer ved å registrere henholdsvis bruken av giftige materialer, og binding av karbon i trevirke.

I 2025, når taksonomien utvides utover driftsmessige utslipp (scope 1), så vil Madaster også spille en langt større rolle i dokumentasjonen av innebygget karbon og miljøpåvirkninger i forbindelse med miljømål nr 1; å kutte klimagassutslipp. Etter som kravene til sirkulærøkonomi utvides vil Madaster også tilby dokumentasjon av gjenbrukte, ombrukte og bærekraftige materialer i nye prosjekter.

Styringsrådet til Madaster-stiftelsen fortsetter med å overvåke EUs taksonomiutvikling og avventer de endelige tekniske screeningskriteriene (TSC), som forventes å komme i juni 2022. Madaster vil utvikles til å bli et godt verktøy for taksonomirapportering. Gjennom nye funksjoner og dokumentasjonsformater vil plattformen gjøre det mulig for byggherrer og offentlige organer å måle og dokumentere bærekraftige, taksonomijusterte investeringer. Vi skal bidra til at EU gjennomfører den europeiske grønne giv; Green Deal, for å lykkes med klimamålene i Parisavtalen og bærekraftsmålene.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer