Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 22 mar 2022

Sweco ble Madaster-pioner for å møte fremtidige kundebehov

Sweco ble Madaster-pioner for å møte fremtidige kundebehov

Sweco blir med i Madasters Pionerprogram for økt sirkularitet i byggenæringen og møte fremtidige kundebehov. Her deltar ulike nøkkelaktører som arbeider for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen til grønnere og mer sirkulære verdikjeder.

— Sammen med våre kunder former vi fremtidens bærekraftige byer og samfunn. Gjennom våre prosjekter, og i samarbeid med våre kunder, har vi en unik mulighet til å være pådrivere for grønn omstilling. Dette gjør vi gjennom å iverksette konkrete og målbare tiltak som tilfører kunden verdi, og som skaper bedre resultater for klima og miljø, sier Merete Saugestad, bærekraftsdirektør i Sweco Norge.

Sweco Group er Europas største rådgiverselskap innenfor bærekraftig byutvikling, og et av verdens ledende miljøer innen bærekraftig utvikling med 18 500 ansatte i 14 land. Sweco Norge består av rundt 1 850 medarbeidere som driver rådgivning innenfor ingeniør-, arkitektur og miljøfag.

Saugestad forteller at Swecos bærekraftvisjon innebærer å ta hensyn til klima, natur, sirkularitet og å skape gode løsninger for mennesker.

— Det er en utålmodighet i bransjen. Vi ønsker å gjøre mer; vil vi bidra nå til å oppnå FNs klimamål. For Sweco innebærer dette blant annet en strategisk satsning på rehabilitering og sirkularitet, og vi har flere dyktige rådgivere som jobber med disse feltene, sier hun.

Viktig aktør som kan bidra til en mer sirkulær byggenæring

— Sweco er en viktig aktør å få med på laget siden de har mulighet til å virkelig fremskynde omstillingen til en mer grønn og sirkulær byggenæring siden de favner vidt og bredt, sier Marie Drange, leder i Madaster Norge.

Ved å registrere byggematerialer og produkter, gis disse en identitet i Madaster-plattformen, gjennom materialpass. Det forenkler ombruk av byggematerialer. Slik reduseres uttak av nye byggematerialer, avfall reduseres, CO2-utslipp kuttes og miljøbelastningen reduseres.

— For Sweco er det spennende at Madaster er til stede i Europa og deltar i utviklingen på tvers av land. For oss er det også et pluss at vi møter andre nøkkelaktører i Pionernettverket her i Norge, sier Saugstad.

Samler ulike aktører i plattformen

Hun forteller at de ser Pionerprogram som et sted å dele kunnskap og lære fra andre.

— Det blir verdifullt å dele erfaringer i dette nettverket.  I Sweco hjelper vi våre kunder med å nå sine miljømål, og da er det viktigere og viktigere å dokumentere miljøkrav for å sikre god finansiering og fornøyde sluttkunder.

Drange er fornøyd med at Pionernettverket har samlet de fremste aktørene på sirkulær økonomi i byggenæringen.

—Vi opplever stor interesse fra aktører som virkelig vil bidra til det grønne, sirkulære skiftet. Funksjonene i Madaster er i tråd med nye miljøkrav, og vi er stolte over at denne plattformen har mål om å bli den ledende i Europa, forteller hun.

Funksjoner for rehabilitering og nybygg

Alle Pionerer starter med å legge inn et pilotprosjekt i den digitale plattformen.

— Jeg tror det enkleste er å starte med nybygg, men det er kanskje mer spennende å gå i gang med et rehabiliteringsprosjekt. Fremover vil vi benytte Madaster til begge deler. Vi vil dokumentere både den finansielle restverdien av bygg, sirkulariteten og miljøverdien i byggematerialene. Vi tror Madaster gir oss stor verdi i en tidlig fase - og i sluttfasen, påpeker Saugstad.

TAG arkitekter er kjøpt opp av Sweco, og vil bli fullintegrert fra 2023. Da vil arkitektene i TAG også ta i bruk Madaster.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer