Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 14 mar 2022

TYSKLANDS STØRSTE KONTORBYGG I TRE GA 100 % SIRKULÆR MATCH 

TYSKLANDS STØRSTE KONTORBYGG I TRE GA 100 % SIRKULÆR MATCH 

Kontorbygget EDGE Suedkreuz i Berlin er det første bygget som har oppnådd 100 prosent sirkularitet i Madaster-plattformen.

Bygget ble presentert under messen EXPO REAL 2021 i München i oktober. Det består av to bygg som er satt sammen av moduler i trekonstruksjon, designet som et åpent økosystem ved bruk av naturbaserte byggeelementer.

Dette er det første prosjektet som har en 100 prosent match i Madaster-plattformen i Tyskland. Kontorbygget samsvarer fullt ut med plattformens krav til sirkularitet.

Grønne bygg er løsningen for å kutte utslipp i byggenæringen

"Verden trenger bedre bygninger" definerer EDGEs forpliktelse til å utvikle prosjekter på en mest mulig bærekraftig, sunn og smartest mulig måte innenfor det eksisterende tekniske og bygningslovmessige rammeverket.

Coen van Oostrom, grunnlegger og administrerende direktør i EDGE er svært positiv til Madaster-samarbeidet.

- Hos EDGE innså vi veldig tidlig at innsats knyttet til det bygde miljøet måtte være en del av løsningen for nettopp å beskytte miljøet. Det vi gjorde med Madaster er et godt eksempel på dette. Ved å sette sirkulærøkonomi i kjernen av strategien vår, tar vi sikte på å vise hvordan sirkulære bygg bidrar til en bærekraftig fremtid. Med EDGE Suedkreuz Berlin annonsert som det første tyske Madaster-pilotprosjektet, er vi begeistret for å sette en ny standard for bruken av sirkulærøkonomiske systemer i bygge- og eiendomsnæringen, sier van Oostrom.

EDGE Suedkreuz er et av flere nye byggeprosjekter i Suedkreuz-bydelen i Berlin som skal bidra til å omstrukturere bydelen mot en mer mangfoldig blanding av bygg og mer livlig, grønn og tilgjengelig bydel. Det blir fremover omfattende nybygg og rehabiliteringsprosjekter som skal støtter utviklingen i området som helhet.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer