Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 4 dec 2021

Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Ratio arkitekter og Madaster har inngått et Pionersamarbeid. Målet er å øke sirkulær design gjennom å benytte Madasters funksjonaliteter med bygg som materialbank og materialpass for å forenkle ombruk av byggematerialer.

 - Arkitekter er viktige i omstillingen til en sirkulær økonomi der ressursene skal forbli lengst mulig i kretsløpet, sier Marie Drange, daglig leder i Madaster.

Hun er glad Ratio arkitekter ble rekruttert til Madasters Pionerprogram av tidligere daglig leder, Leif Nordhus. I Madasters Pionerprogram samles relevante aktører til felles læring, utvikling og praktisk bruk av Madaster-plattformen i økosystemet. Ratio arkitekter er det første arkitektselskapet som har signert en pioneravtale med Madaster.

- Pionerprogrammet og plattformen til Madaster svarer godt på de målene Ratio arkitekter har satt seg. Gjennom Pionerprogrammet ønsker vi å styrke vår kompetanse innenfor BIM, materialbruk, byggbarhet og sirkulærøkonomi. Vi ser at det er gode muligheter til å utvikle plattformen til å bli et sterkt prosjekteringsverktøy for arkitekter og andre rådgivere. Og ikke minst ser vi verdien av å ta del i nettverket, med de muligheter for kunnskapsdeling og samarbeidsprosjekter som det kan gi, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter. 

Ratio Arkitekter har nå introdusert Madaster for alle ansatte og satt ned en gruppe som har fått opplæring. De er allerede i gang med registrering av et prosjekt,

Bygg som materialbank

Byggenæringen forbruker mest jomfruelige råmaterialer av alle næringer. Madaster-plattformen kan bidra til å redusere byggenæringens klimafotavtrykk gjennom ulike funksjonaliteter som forenkler ombruk. Bygg registreres som en materialbank og får et materialpass som forteller om byggematerialene sirkularitet, toksisitet og karbonutslipp. Dette forenkler sirkulær design.

- Ved å designe for ombruk av byggematerialer lar vi ressursene forbli i økonomien lengst mulig. Det bidrar til mindre råvareforbruk, redusert avfall, mindre utslipp og lavere energiforbruk. Sånn sett er Madaster et viktig ledd for å sikre en bærekraftig byggenæring, forteller Drange.

Sirkulær design bidrar til å redusere utslipp

- Med hjelp fra Madaster vil vi kunne planlegge for gjenbruk av tilgjengelige byggematerialer før en eiendom som skal rives. Dette representerer noe nytt i sirkulær design og arkitektur. Fremover kan sirkulær arkitektur bli et viktig bidrag for å kutte CO2-utslipp og materialfotavtrykk, sier Dahl Grue.

Madaster passer også godt med verdiene Ratio arkitekter bygger på.

- Vi vet at miljøet har en tålegrense, og at klimaet er i ubalanse, derfor ser vi Madasters Pionerprogram som en unik mulighet til å tilrettelegge for sirkulære bygg. Vi vil bidra til en bedre framtid ved å skape bygninger med sirkulære løsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer, sier Dahl Grue. 

- Nettverket rundt Madaster er også svært verdifullt for oss. Mange aktører ønsker å være med på utviklingen innenfor sirkulær økonomi, men mangler samarbeidsparter og prosjekter. Madasters plattform og pionerprogram svarer nettopp opp denne utfordringen, og tilrettelegger for samarbeid og utvikling, avslutter hun.

 

 

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer