Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 9 dec 2021

Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav

Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav

Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav

Entra jobber målrettet mot å bli et klimanøytralt selskap og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Eiendomsselskapet har inngått en Pioner-avtale med Madaster for å kartlegge sirkularitet, ombrukspotensial og finansiell restverdi av sine bygg.  

– Vår forretningsstrategi er å være miljøledende i bransjen. Vi jobber systematisk med å redusere klimagassfotavtrykket i vår eiendomsportefølje og sikre eiendomsverdiene for fremtiden. Samarbeid med andre aktører er viktig for å lykkes med en bærekraftig verdikjede, og vi ser frem til å delta i pionerprogrammet til Madaster Norge, sier Henning Stalsberg, leder kundeservice og driftstøtte i Entra. 

Samarbeidet vil i første omgang gjelde et utvalgt bygg i Entras eiendomsportefølje. Marie Drange, daglig leder i Madaster Norge, gleder seg til samarbeidet.  

– Digitalisering og samarbeid er nøkkelen for å lykkes med omstillingen av byggenæringen. Vårt mål er at Madaster skal bidra til at næringen skal gå fra å være en del av utfordringen, til å bli en del av løsningen, påpeker Drange.  

Satser på miljøbygg og sirkulær økonomi  

Entra utvikler, leier ut og forvalter miljøledende kontorlokaler, i tillegg til en aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. De har satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og rehabilitering. Entra står bak det første «passivhuset» på Papirbredden i Drammen, Powerhouse Brattørkaia som produserer mer energi enn det bruker – og ikke minst Kristian August gate 13, som er det første fullskala ombruksprosjektet i Norge.   

– Hensynet til miljø og klima er viktig for Entra. De siste årene har vi hatt et spesielt søkelys på sirkulærøkonomi, energieffektive bygg og miljøsertifisering av vår eiendomsportefølje. Entra har valgt å delta i pionerprogrammet til Madaster for å lære mer om deres system som på sikt har ambisjoner om å tilfredsstille de kommende kravene i EU-taksonomien, sier Stalsberg.  

Madaster med sirkularitetsindeks og karbonkalkulator  

Madasters digitale plattform definerer hvert bygg som en materialbank og leverer materialpass. Samarbeidspartnere får tilgang til sirkularitetsindeks, finansberegning og karbonkalkulator. 

– Vi er spente på hvilke resultater systemet vil generere, samt hvilke verdier det er i materialene i vårt pilotbygg, forteller Stalsberg. Han påpeker at det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for Entra og selskapets kunder. 

Madaster leverer grunnlag for taksonomikrav  

EUs taksonomikrav vil også gjelde for Norge. Sirkulærøkonomi er en av seks kategorier i taksonomien, og det er estimert at kriteriesettet for sirkulærøkonomi vil bli lansert i løpet av 2022. Entra har imidlertid rapportert på bærekraft siden 2016, og som et av de største eiendomsselskapene i Norge, vil rapporteringskravene i taksonomien gjelde selskapet i nær fremtid.

– Vi ser at Madaster er relevant for bedrifter som fremover må rapportere på taksonomien. EU ønsker å innføre materialpass for bygg, og det vil komme behov for sertifiseringer og standardiseringer i tråd med nye miljøkrav. Vårt mål er at Madaster skal levere på dette, sier Drange.  

Hos Entra er de også opptatt av hvordan miljørapporteringen og beregning av materialverdier kan påvirke verdien av bygg skattemessig og finansielt.   

– Madasters løsning skal gi brukere av systemet mulighet til å se sirkularitetsindeks og finansiell restverdi av sine bygg. Vi tror at dette vil bli en nyttig og fremtidsrettet måte å vurdere byggene på, sier Stalsberg.

 

 

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer