Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 18 mar 2022

Madaster-pioner for å øke ombruk

Madaster-pioner for å øke ombruk

COWI ble madaster-PIONER for samarbeid om økt ombruk

COWI og Madaster har inngått Pionersamarbeid med mål om å ta med ombruk inn i design- og driftsfasen av bygninger og infrastruktur.

– Fremtidens ombruksrådgivning kommer til å skje via digitale løsninger. Vi er helt avhengige av digitale løsninger koblet mot digitale modeller og datakilder, sa Erik Rigstad, utviklingssjef i COWI.

I Madaster-plattformen tilrettelegges det for å at aktører kan oppfylle nye miljøkrav og dokumentasjonskrav i henhold til krav som kommer med EUs plan for en mer sirkulær økonomi. Plattformen gir blant annet innsikt byggets karbonavtrykk, finansiell restverdi og ressursdata i bygninger og infrastruktur.

– Slike plattformer vil også kunne drastisk endre hvordan vi betrakter verdien av bygg og eiendom. En kvantifisering av de finansielle verdiene som er knyttet til et bestående bygg vil kunne påvirke de beslutningene vi tar ved for eksempl ved rehabilitering, ombygging eller avhending, sa Rigstad.

Plattformen vil også skape et mer velfungerende marked for ombruk med mer omsetning. Det vil påvirke ombruksvolumet i bygninger, påpekte Rigstad.

– Vanligvis ville vi gått inn i et eksisterende bygg og gjennomført en miljøkartlegging og laget en potensialstudie for gjenbruk, her forbereder vi for gjenbruk allerede i designfasen av et bygg. Det gir helt nye muligheter, fortalte han.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer