Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 10 may 2021

SAMARBEID FOR SIRKULÆR BOLIGBYGGING KAN GI UTSLIPPSKUTT I NEDERLAND

SAMARBEID FOR SIRKULÆR BOLIGBYGGING KAN GI UTSLIPPSKUTT I NEDERLAND

SAMARBEID FOR SIRKULÆR BOLIGBYGGING KAN GI UTSLIPPSKUTT I NEDERLAND

Nederland tar sikte på å ha en helt sirkulær økonomi innen 2050, og å halvere råvarebruken innen 2030. CO2-utslipp skal reduseres med 49 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivåene, samtidig står landet overfor en enorm byggeoppgave. I de kommende årene må det bygges én million nye boliger for å dekke boligbehovet.

Byggenæringen er en verstingsektor for utslipp og forbruk av råmaterialer. I Nederland står byggenæringen for 40 prosent av de totale CO2-utslippene, og 40 prosent av landets forbruk av råmaterialer. Nå kan en satsing på sirkulærøkonomi i boligbygging bidra til utslippskutt. Den nederlandske regjeringen, en rekke kommuner, provinser, private partnere og kunnskapsinstitusjoner går nå sammen i City Deal Circulair og konseptuell konstruksjon (Conceptueel Bouwen) for å styrke deres felles ambisjoner om økt sirkularitet. Innovative løsninger og nye kontruksjonsmetoder skal utforskes, uten å ofte fremdriftstempo eller pris.

AVTALE OM SIRKULÆR CITY DEAL OG SIRKULÆR BYGGEPRAKSIS
Ambisjonen til partnerne i City Deal, som ble lansert 17. desember i fjor, å gjøre byggenæringen til en pådriver for sirkulærøkonomi. For å oppnå denne ambisjonen er det mange endringer som trengs i løpet av de kommende årene i forhold til konstruksjonsmetoder og materialbruk. City Deal Circular har som mål å vise at sirkulær og konseptuell konstruksjon kan bidra til å tilby tilstrekkelig med boliger, samtidig som innovasjoner innen byggevarer og prosesser bidrar til lavere forbruk av råmaterialer og kutt i CO2-utslipp.

Sammen vil partnere arbeide med ulike konstruksjonssystemer, ha fokus på demontering og biobasert konstruksjon. Nye verdsettelsesmetoder av bygg og byggesystemer for ombruk, blir også utforsket for å oppnå rimelige boliger og finansiering av disse. På grunn av de mange ulike partnerne i prosjektet City Deal blir individuelle ambisjoner inkludert i felles prosjekter og mål. På denne måten bidrar byggesektoren til sirkulærøkonomi, mens innovasjon og bærekraftige byggeteknikker bidrar til en verdifull bygningsmasse.

PROSJEKTPARTNERE
Samarbeidet mellom lokale og nasjonale myndigheter, organisasjoner og næringsliv ble lansert 17. desember 2020. Dette er deltakerne:
Kommuner: Leiden, Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Amersfoort og Dordrecht.
Provinser: Sør-Holland og Flevoland.
Fra regjeringen: Departementet for landbruk, natur og matkvalitet (LNV), departement for innenriks- og nasjonale forhold (BZK) og departementet for infrastruktur og vannforvaltning (I&W).
Partene i privat sector er: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects og Rc Paneler.
Kunnskapsinstitusjoner: Utrecht University (Urban Futures Studio), Amsterdam University of Applied Sciences, Delft University of Technology (The Green Village) og University of Applied Sciences Utrecht.
Nettverksorganisasjoner: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland og Dutch Green Building Council
Aedes.

For mer informasjon om City Deal, se AgendaStad. https://agendastad.nl/city-deals/

CITY DEALS FOR ØKT SAMARBEID OM DE BESTE LØSNINGENE
City Deals er et samarbeid mellom kommuner, nasjonale myndigheter, private sektorpartier, kunnskapsinstitusjoner og andre organisasjoner, med fokus på innovative løsninger for komplekse urbane oppgaver, på grunnlag av likeverd. Samarbeidet stimulerer forståelse og kunnskapsutveksling. City Deal-konseptet oppsto for fem år siden i programmet 'Agenda Stad' (By-agenda) i regi av innenriksdepartementet og Kingdom Relations (BZK). Til nå har 25 City Deals blitt signert om ulike tverrfaglige spørsmål, som elektrisk delt mobilitet, tilpasning på det sosiale domenet, klimatilpasning og urbane matpolitikk. City Deals har blitt identifisert som kraftige eksempler på styringsinnovasjon i forskjellige studier, som i studier fra i PBL Netherlands Environmental Assessment Agency og Netherlands School of Public Administration (NSOB). I 2019 ble City Deal-konseptet tildelt et Best Practices-sertifikat ved European Public Sector Awards.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer