Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back
Blogg 10 jan 2023

Rapporteringskrav i tråd med EUs taksonomi

Rapportering spiller en stadig viktigere rolle fremover under EUs taksonomi. Vår produktsjef David Parker fortalte om dette i sin blogg  Madaster er tilpasset taksonomien for sirkulær økonomi – Madaster Norway i starten på 2022. I versjon 1.0 av taksonomien er Madasters hovedoppgave å bidra med dokumentasjon om sirkulær økonomi og klimatiltak ved å gi innsikt i sirkulær materialtilgang, samt mengden bundet karbon gjennom livssyklusvurderinger (LCA). I tillegg vil Madaster også kunne gi dokumentasjon om forebygging av forurensning og beskyttelse av økosystemer ved å registrere henholdsvis bruken av giftige materialer, og mengden bundet karbon i trevirke. Hva er status for EUs taksonomi? Og hvordan kan vi forberede oss ordentlig på det som ennå ikke er kommet? David Parker svarer på ofte stilte spørsmål.
Er vi fortsatt på versjon 1.0 av EUs taksonomi? Vi har sett mye utvikling det siste året, men den første versjonen av EUs taksonomi er fortsatt ikke ferdigstilt. Når det gjelder nybygg og rehabiliteringsprosjekter, er det sluppet endelige krav til miljømålene «klimatiltak» og «klimatilpasning», og det er utarbeidet utkast til krav til «sirkulær økonomi». For disse tre miljømålene (av totalt seks) er det også utgitt kriterier for “do no significant harm” (DNSH), som belyser den sannsynlige retningen for de resterende tre miljømålene. I hovedsak er halvparten av taksonomiens krav tydelig dokumentert, og for den andre halvparten er det skissert et klart fokus. Når vil EU taksonomien være gjeldende for hele EU? Offentliggjøringsforordningen (The Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ble vedtatt i mars 2021, og krever at visse EU-virksomheter offentliggjør sin del av økonomiske aktiviteter som i vesentlig grad bidrar til minst ett av de seks miljømålene. For øyeblikket er bare to av de seks miljømålene (klimatiltak og klimatilpasning) vedtatt av EU-kommisjonen. Disse to ble gjort til lov 1. januar 2022 via “EU Taxonomy Climate Delegated Act”. Gjenstående fire miljømål vil mest sannsynlig bli vedtatt i 2023. Taksonomien er allerede gjeldende og nå er det på tide for markedet å respondere. I hvilken grad vil EU-taksonomien påvirke europeiske selskaper? SFDR krever at alle selskaper med mer enn 500 ansatte oppgir sin prosentandel av omsetning, CapEx og OpEx som vesentlig bidrar til minst ett av de seks miljømålene. Det samme gjelder aktører i finansmarkedene, herunder banker, forsikringsselskaper og investeringsfond. I tillegg er det sannsynlig at offentlige etater vil begynne å innlemme EU-taksonomikrav i anbudsdokumentene til offentlig finansierte prosjekter. Det som er viktig å huske er at EUs taksonomi ikke krever at selskaper oppfyller et visst bærekraftsnivå – det eneste kravet er åpenhet om aktivitetene til selskapene. Med offentlig tilgjengelige opplysninger om prosentandelen av taksonomitilpassete aktiviteter, vil markedet kunne vurdere og sammenligne hvor bærekraftig et selskap eller fond virkelig er. Hvordan kan europeiske selskaper forberede seg på å levere i samsvar med EU taksonomien? Rapporteringspliktige selskaper må gjennomgå de tekniske screeningskriteriene for hver økonomisk aktivitet selskapet utfører. Når de ulike kravene er forstått, kan selskaper bestemme hvilke aktiviteter som skal tilpasses taksonomien og begynne å endre prosessene sine. Til slutt vil selskapene sannsynligvis ha behov for å bruke nye dokumentasjons- og rapporteringsverktøy for å generere sine taksonomiopplysninger. Hvordan forbereder Madaster seg på dette? Madaster fortsetter å følge nøye med på utviklingen av de tekniske screeningkriteriene, som stiller klare og målbare krav til nye konstruksjons-, renoverings- og rivningsprosjekter. Basert på de publiserte kravene har Madaster-plattformen allerede lagt til nye funksjoner som gjør det mulig for kunder å rapportere mengden bundet karbon gjennom livssyklusvurderinger, transparent miljødata og sirkulær materialtilgang ved så vel byggefase som avviklingsfase gjennom bruk av Madasters materialpass. I 2023 vil plattformen utvikle de gjenstående nødvendige funksjonene slik at eiendomseiere har en strømlinjetilpasset måte for rapportering og overholdelse av taksonomien. Som med alle nye plattformforbedringer, er kontinuerlig kundeengasjement avgjørende for å sikre levering av et eksepsjonelt produkt.

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Hva kan jeg tjene på det?

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Where are you located?