Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 18 mar 2022

Rambøll og Henning Larsen er Madaster-Pionerer

Rambøll og Henning Larsen er Madaster-Pionerer

Rambøll har, som første norske virksomhet og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Høsten 2019 slo det internasjonale arkitektselskapet Henning Larsen seg sammen med Rambøll. Henning Larsen har gjennom 15 år vært en pioner innen implementering av bærekraftige designløsninger. Sammen har de en felles målsetting om å bli en partner for «sustainable change». Samarbeidet med Madaster er et viktig steg på veien.

– Vi er opptatt av effekten omstilling i byggenæringen har for klimamålene. Digitalisering, som i Madaster-plattformen, forløser potensialet for at vi skal lykkes med en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring, sier Frode Bovim, leder forretningsutvikling i Rambøll.

Madaster oppfyller nye miljøkrav og dokumentasjonskrav for en mer sirkulær byggenæring. Plattformen kobler data fra BIM, produktdata, miljødeklarasjoner og råvarepriser. Deretter genereres materialpass med sirkularitetsberegning av byggematerialene. Den gir også innsikt i byggets karbonfotavtrykk og finansiell restverdi. Plattformen ble startet i Nederland i 2017 og er i dag den ledende plattformen for bygg med materialbank og materialpass.

Satser på sirkulært design

Rambøll og Henning Larsen er et av landets største selskap innen rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester. De har 14 kontorer i Norge med rundt 1600 ansatte som jobber tverrfaglig i store og små prosjekter. Funksjonene i Madaster vil gi ny innsikt og verdi når selskapet skal skape innovative og bærekraftige løsninger for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

– Det er viktig for oss at vi kan styre utviklingen tidlig, slik at vi har kontroll. Der ser vi at Madaster kan hjelpe oss både innenfor sirkulær design, nye klimakrav og taksonomien, sier Bovim.

Samarbeid som premiss for å lykkes

Rambøll ser det som en fordel å være i et nettverk med andre Madaster-Pionerer. En av disse er Storebrand Eiendom. Rambøll har allerede et partnerskap med Storebrand Eiendom for styrket prosjekterings- og rådgivningskompetanse, bærekraft og ombruk.

– Å bygge kompetanse sammen i næringen, er svært relevant for oss, sier Stine Haugen, leder bærekraft i StRam, en Rambøll-avdeling opprettet for Storebrand-samarbeidet.

– Det er enorme ressurser i byggenæringen som behandles som avfall, og vårt ressursforbruk til bygningsmaterialer kommer til å øke 85 prosent innen 2050 med påfølgende CO2-utslipp, dersom vi ikke omstiller oss. Madaster blir et nyttig verktøy for å dokumentere karbonfotavtrykk og velge ombruk og bærekraftige byggematerialer, sier Haugen.

– For oss er det også viktig at Madaster bygger på kompetansen fra Nederland og er i tett kontakt med utviklingen i EU som nå går raskt.

Forbereder seg på fremtidens krav

Som en stor nasjonal aktør er Henning Larsen bevisst på hvilket ansvar dette medfører. De ønsker å være en pådriver for at bransjen omstiller seg til å ta i bruk mer bærekraftige løsninger.

– Vi vil bruke Madaster som et verktøy for å implementere sirkulært design og kartlegge CO2-fotavtrykket av materialbruk. Det er viktig å få materialbevissthet inn i design fra starten av. Her kan Madaster hjelpe oss, forteller Anna Axelsen, bygningskonstruktør i Henning Larsen.

Hun understreker at det blir mer og mer aktuelt å se designperioden i sammenheng med kommende krav som ombruk av byggematerialer og taksonomien.

– Vi er opptatt av å velge løsninger som møter kommende krav, og Madaster kan levere på en måte som gjør oss forberedt på fremtidens krav, sier Axelsen.

Stor interesse for Madaster

Marie Drange, leder i Madaster Norge, er svært positiv til å ha fått med Rambøll og Henning Larsen i Pioner-nettverket til Madaster.

– Rambøll og Henning Larsen er et spennende selskap som kan benytte alle de ulike funksjonene i Madaster-plattformen i og med at de tilbyr et bredt spekter av tjenester.

Drange forteller at alle pionerer gjennomgår et onboardingprogram og følges opp for å lykkes med sine første Madaster-prosjekter.

– Vi opplever nå stor respons på funksjonene våre. Vi skal ha med 20 pionerer, og har fortsatt 13 ledige plasser, så vi har noen spennende uker foran oss.

– De første pionerene vil vi ha et tett samarbeid med i to år, og de får anledning til å komme med innspill for endringer og forslag til nye funksjoner i plattformen, selv etter at den er åpnet for abonnenter, avslutter Drange.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer