Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 15 nov 2022

Armaturjonsson er Madasters første produsentpioner

Armaturjonsson er Madasters første produsentpioner

Fra Langhus har Amaturjonsson tatt ledelsen på å levere VVS-produkter til norske bygg. Nå er ambisjonen å bli en frontløper på sirkulærøkonomi i norsk rørbransje. For å lykkes har de inngått pionersamarbeid med Madaster.  

– Vårt mål er å være best i bransjen på sirkulærøkonomi og bærekraft. Nå skal vi benytte Madaster for å styrke vår posisjon i markedet, sier Thorn Fredrik Hemsen, administrerende direktør i Armaturjonsson AS.

– Med sirkulær økonomi mener vi at materialene i våre produkter skal ombrukes, og ikke bli avfall. Når vi gjenbruker metall, glass, plast, trevirke og tekstiler, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre. En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene, forteller Hemsen.

I Madasterplattformen får du materialpass for dine ulike produkter med beregnet sirkularitet - mulighet for ombruk-, toksisitet og karbonfotavtrykk. Denne informasjonen er av stor verdi for både nåværende og potensielle kunder.

– Madaster er utviklet for å gi materialene en identitet som forenkler ombruk, forteller Marie Drange, administrerende direktør i Madaster Norge.

Første produsent-pioner 

Armaturjonsson er den første produsenten i Norge som inngår et pionersamarbeid med Madaster.

– Gjennom mer enn 50 år i norsk byggebransje har vi ligget i tet når det gjelder å tilpasse våre produkter til skjerpede krav og regelverk. Dagens fokus på sirkularitet er en god utvikling, og vi vil bidra til å sette fart på omstillingen ved å tilby tall på sirkularitet og utslipp for våre produkter, sier Hemsen.

Selskapet leverer produkter og systemer for distribusjon av all type trykksatt vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.

– Ved å bruke Madaster vil vi fortsette å befeste vår posisjon i markedet og bidra til en bærekraftig fremtid, sier Hemsen.  

Sporing av produkter forenkler ombruk 

Når Armaturjonsson har miljøprodukterklæring, EPDer, på sine produkter så leser Madaster denne digitale informasjonen og beregner sirkulariteten og karbonfotavtrykket. Slik dokumenteres produktenes miljøpåvirkning og hvordan de overholder miljølovgivning. Produkter kan også spores slik at en vet når de bør skiftes ut, hvor de befinner seg i bygget, og om de kan ombrukes.

– En EPD-miljørapport forteller livssyklushistorien til et produkt i en enkelt, omfattende rapport. EPD gir informasjon om et produkts innvirkning på miljøet, som global oppvarmings, smogdannelse, ozonnedbrytning og vannforurensning, forteller Drange.

Hun peker på at mange kunder ser dette som en fordel.

– Registrering av produkter og komponenter i Madasters digitale register muliggjør at produsenter kan spore og kjøpe tilbake varene sine. Slike sirkulære forretningsmodeller vil være viktige for fremtidig ressursforsyning og gi et konkurransefortrinn, forteller Drange.

Fem prosent ombruk i 2025 

Armaturjonsson har vedtatt i sin strategi at i 2025 skal fem prosent av deres produkter være gjenbruk, eller produkter av gjenbrukte materialer.

– Dette er et ambisiøst mål, men vi skal bære best på miljø, bærekraft og digitalisering. Da må vi være litt sultne på å finne folk og partnere som Madaster, som kan ta oss videre, sier Hemsen.

– Vi vet at bad og kjøkken i dag varer gjennomsnittlig i 10-15 år, men rørene er laget for å vare i 50 år. Vi er opptatt av at holdbare produkter ombrukes, og vil se på hva vi kan gjøre for at rørleggeren skal bruke våre produkter etter at garantien har gått ut, påpeker han.

Gir opplæring for å spre budskapet  

Til møtet med Madaster har administrerende direktør invitert alle produktsjefene sine og teknisk leder. Han er opptatt av å forankre Madaster-satsingen godt i virksomheten.

– Armaturjonsson skal være en bidragsyter inn i Madaster-plattformen slik at andre aktører enkelt kan generere materialpass med sirkularitet og karbonfotatrykket fra våre produkter. Det er da viktig at våre ansatte kjenner Madaster godt, understreker Hemsen.

Applauderer hårete ambisjoner

– Armaturjonsson er modig som setter seg så hårete mål for ombruk. Vi er glade for at de velger å samarbeide med oss for å ta de smarte materialvalgene og øke sirkulariteten. Det betyr mye for bransjen, sier Drange i Madaster.

Endring av forretningsmodellene er et av nøkkelprinsippene for sirkulærøkonomi, og det er ikke fremmed for lederen av Armaturjonsson. Han leker med tanken om nye forretningsmuligheter grunnet nye miljøkrav.

– Armaturjonsson vil se annerledes ut i 2035. Kanskje har vi en ombruksavdeling med 20-30 personer som demonterer og leverer produkter som hjelper oss å levere på ombruk, tenker han høyt.

– Vi kan ikke vente på at de andre er klare. Vi er med for å ligge først i løypa, og da må vi kjøre vårt løp.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Nyheter
15-11-2022

Tysk prestisjepris til Madasters medgrunnlegger

Les mer
madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer