Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 20 oct 2022

OBOS blir Madasterpioner og vil bidra til sirkulære bygg

OBOS Eiendom er blitt Madasterpioner. Nå vil de benytte Madaster-plattformen for å dokumentere sirkularitet og reduksjon av klimagassutslipp. Samarbeidet starter opp i deres sirkulære prestisjebygg i Hovinbyen i Oslo.

OBOS blir Madasterpioner og vil bidra til sirkulære bygg

OBOS Eiendom er blitt Madasterpioner. Nå vil de benytte Madaster-plattformen for å dokumentere sirkularitet og reduksjon av klimagassutslipp. Samarbeidet starter opp i deres sirkulære prestisjebygg i Hovinbyen i Oslo.

OBOS Eiendom er en del av OBOS-konsernet og utvikler handels- og kontorbygg med fokus på trivsel, langsiktighet og bærekraft.

– Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å løse miljøutfordringene, og som en ledende bransjeaktør vil vi gjøre fremtidens samfunn mer bærekraftig. Med Madaster kan vi dokumentere hvordan byggene våre forbedres med hensyn til sirkularitet og utslippskutt, forteller miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS Eiendom.

Marie Drange, administrerende direktør i Madaster Norge, er begeistret for å ha med OBOS som Madasterpioner.

– En sirkulær byutvikling er meningsfylt og det eneste riktige for fremtiden. Vi ser frem til at Madaster kan bidra til å dokumentere verdien av omstillingen til en mer sirkulær byggenæring, sier Drange.

Høye ambisjoner for sirkulær byutvikling

OBOS Eiendom investerer i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. I samarbeidet med Madaster vil de starte med å registrere to innovative prosjekter med sirkulære ambisjoner i plattformen: Næringsbyggene Construction City og Ulven B1.

– Vi har høye ambisjoner for sirkularitet og bærekraft i prosjektene våre. Madaster blir et nyttig verktøy for å dokumentere konstruksjons- og materialvalg, og dokumentere løsninger som støtter opp under FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og Oslo kommunes mål for klima og miljø, forteller Molstad.

Ulven B1 blir Veidekkes nye hovedkontor. Det skal bygges med 100 prosent resirkulert tilslag i betongen, egenprodusert energi fra solceller på fasade og tak, og 50 prosent redusert karbonfortavtrykk mot referanseprosjekt. Kontorbygget skal oppfylle både Veidekkes og OBOS sine miljømål. Med Construction City utvikler OBOS Eiendom et næringsbygg som skal huse 4 500 arbeidstakere fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Bygget skal bestå av 50 prosent gjenvunnede materialer og dokumenteres i en digital tvilling. OBOS flytter selv inn i Construction City når bygget står klart i 2025.

– Samhandling er viktig i Construction City, og alle aktører skal bidra til synergier som bringer byggenæringen fremover, sier Molstad.

Et kinderegg av dokumentasjon for det grønne skiftet

Madaster kobler data fra BIM, produktdata, miljødeklarasjoner og råvarepriser for deretter å generere materialpass som gir byggematerialene en identitet. Plattformen gir tall på byggets karbonfotavtrykk, sirkularitet og finansiell restverdi. Dette forenkler ombruk av byggematerialer, gir dokumentasjon for ulike miljøkrav, taksonomien og gir belønning i BREEM NOR 6.0.

– OBOS er en viktig aktør å få med på laget. Det blir spennende når de igangsetter pionersamarbeidet med å registrere sine sirkulære prestisjebygg i Hovinbyen Sirkulære Oslo. Det gir dokumentasjon som hjelper å oppfylle ambisjonene, poengterer Drange.

Hovinbyen Sirkulære Oslo tar mål av seg å bli et nasjonalt og globalt foregangsområde for sirkulær byggenæring.

— I dag er Madaster ledende på digitale materialpass, men vårt mål er at Madaster også sees på som navet i det digitale økosystemet for sirkulære bygg, sier Drange.

Madaster plattformen ble startet i Nederland i 2017 og er i dag den ledende plattformen for bygg som materialbank og materialpass. Utviklingen av plattformen tilpasses fremtidens miljøkrav.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Nyheter
15-11-2022

Tysk prestisjepris til Madasters medgrunnlegger

Les mer
madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer