Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 23 mar 2022

Nye BREEAM-NOR med krav til sirkularitet og materialpass

Nye BREEAM-NOR med krav til sirkularitet og materialpass

A28. februar ble nye BREEAM-NOR lansert i Norge. Verdens eldste og mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg kom med en ny versjon som blant annet inkluderer klimaregnskap, sirkulær materialhåndtering og taksonomirapportering.

Sertifiseringen gjør at miljøkrav for bygg kan sammenlignes i flere land. Noen land, som Norge, har utviklet en lokal variant. Vi har en egen BREEAM-manual tilpasset norske forhold og standardiseringer. Den gjeldende manualen, BREEAM-NOR 3.0, er fra 2016. Den nye har fått navnet BREEAM-NOR 6.0 for å passe overens med internasjonale manualer.

Klassifiseringssystemet setter standarden for beste praksis for bærekraftig design, og har blitt en målestokk for beskrivelse av et byggs miljøytelse. Breem har ni ulike kategorier å måle klima, miljø og helse på, og fem kategorier for måloppnåelse fra «pass» til «outstanding».

Bedre enn minstekrav

Lovverket i Norge ligger til grunn, slik at et i et BREEAM-sertifikat betyr at man ligger over lovkravene i Norge. Fordi materialer er en hovedgruppe for klimagassutslipp i Norges, så er det lagt stor vekt på dette i 6.0-versjonen. Det belønnes nå dersom energien ved bygging er klimavennlig, og manualen har et klimagassregnskap for utslipp ved transport og for ferdig bygg.

Biologisk mangfold har ligget i manualen lenge, men siden FN slo alarm om kode rødt også for tap av biologisk mangfold, så er natur som helhet integrert i den nye manualen. For å få belønning i BREEAM-hierarkiet, så må en unngå og bevare tap av biologisk mangfold.

Ombruk og avfall

Sirkulærøkonomi og ombruk skal styrkes. Målet er å komme lengre opp i avfallspyramiden. Norge er gode i dag på ikke å legge på fylling eller brenne. Nå belønnes de som og lager nytt av brukt, bruker ting om igjen og generer mindre avfall.

– Hvis du registrerer materialbank så får du poeng, og hvis du kan dokumentere ombruks og demonteringsbruk, så får du poeng, forteller  Marie Drange, leder for Madaster Norge.

Madasters digitale plattform ser bygg som materialbanker og genererer materialpass basert på byggematerialers ombruksverdi. Slik beregnes sirkularitet i byggets livsløp, noe som forenkler ombruksprosessen for byggherrer, sier Drange.

Se lanseringsfilmen om manualen her.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer