Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Bli en partner
Logg inn
Back
Nyheter 25 aug 2021

Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

NY Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

– Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han lanserte den nasjonale strategien for sirkulær økonomi på Den store sirkulærkonferansen på Herøya 16.juni. Madaster var et av flere selskaper som deltok.

Den norske strategien er et samarbeid mellom ni departementer og den baserer seg endel på EUs klimagiv; Green Deal og Circular Economy Action Plan. Norske bedrifter, industrien, akademia, kommuner og forskningsinstitutter har også gitt innspill. Strategien er et verktøy for å sikre at Norge bidrar til å nå målet om maksimalt 1,5 graders oppvarming innen 2050, for ikke å ødelegge livsgrunnlaget vårt.  

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig dersom vi skal nå de klima, miljø – og bærekraftskraftsmålene vi har forpliktet oss til, understreket Rotevatn.

– For første gang har vi sett på sirkulærøkonomi med et overordnet blikk og staket ut kursen fremover. Strategien gir viktige signaler på hvilken retning vi skal gå fremover, – og for hvordan vi skal bli et foregangsland for sirkulærøkonomi, fortalte Rotevatn. 

 

Byggenæringen er prioritert for omstilling til sirkulærøkonomi  

Strategien for grønn, sirkulær økonomi gjør rede for sammenhengen EUs og Norges politikk på fire områder for å oppnå sirkulær økonomi. Det er bærekraftig design og produksjon, bærekraftige måter å forbruke og bruke materialer, produkter og tjenester, giftfrie kretsløp og sirkulær økonomi og verdiskapning. Dette vil gjenspeiles i satsing på fire ulike næringer som regjeringen mener har størst potensial for sirkulær verdiskapning. Det er bioøkonomien, prosessindustrien, tjenestenæringene og bygge- og anleggsnæringen.

– Byggenæringen er en klimaversting som bidrar til global oppvarming. Det er derfor flott at regjeringen prioriterer sirkulær økonomisk omstilling av byggenæringen. Det vil kunne gi effektive og verdifulle resultater, sier Leif Nordhus, leder i Madaster Norge.

Bygge- anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er Norges største fastlandsnæring. Den står for rundt 40 prosent av Norges ressursforbruk, og ca 15 prosent av nasjonens totale utslipp, inkludert utslipp til byggevarer, transport og arealbruk. Næringen er også den største kilden til avfall, med 1,95 million tonn avfall i 2019. Regjeringen er opptatt av å tilrettelegge for økt materialgjennvinning, energiutnyttelse og mindre deponering av avfall.

 

Et effektivt verktøy

– Strategien kan bli et effektivt verktøy for å omstille byggenæringen, og slik bidra til å forebygge klimakrisen og oppnå lavutslippssamfunnet innen 2030, sier Nordhus.

Det offentlige bestiller varer og tjenester for rundt 520 milliarder årlig. Difi anslår at norske offentlige anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom utgjør mellom 163 og 245 milliarder kroner årlig.

– Offentlig etterspørsel av sirkulære løsninger kan styrke markedene for sirkulære byggematerialer og tjenester og slik fremskynde den sirkulære utviklingen i byggenæringen, sier Nordhus.   

Regjeringen beskriver selv i strategien at offentlige innkjøp bør drive frem innovative løsninger og nye forretningsmodeller, samt fremme bruken av mer sekundære råstoffer. Å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg skal også bli enklere. Staten skal være en pådriver for sirkulær økonomi i sin rolle som byggherre, byggeier og leietager.

Økt ombruk

I strategien er det fokus på økt sortering, ombruk og materialgjenvinning. Dette vil følges opp med et regelverk som gir insentiv til digitalisering og teknologiutvikling i gjenvinningsindustrien. Norge vil samarbeide med EU for videreutvikling av regelverk og virkemidler.

– Digitalisering er et nøkkelord for økt ombruk. Madaster-plattformen forenkler ombruk av byggematerialer og kan benyttes i aktører i alle ledd av verdikjeden, forteller Nordhus.

Giftfrie kretsløp

En viktig forutsetning for å lykkes med sirkulærøkonomi er å kutte miljøgifter slik at restråstoff og avfallsprodukter ikke sprer farlige stoffer når målet er økt ombruk. Norge vil adoptere EUs nye regelverk og krav til dokumentasjon. Målet er et samfunn der ressursene blir brukt og ombruk på en effektiv måte i giftfrie kretsløp der ombruk erstatter uttak av jomfruelige materialer. 

Det globale forbruket av materiale slik som biomasse, fossilt brennstoff, metaller og mineraler er forventet å doble seg frem til 2050, derfor haster det med å øke ombruk for å spare klimaet.

Under Den store sirkulærkonferansen ble Madaster presentert i sesjonen «Digitalisering og innovasjon som omstillingsmotor.» Nordhus deltok også i den påfølgende paneldebatten.

– Det viktige fremover er å tilrettelegge for investeringer i sirkulære byggeprosjekter, og få på plass et skatte- og avgiftssystemet som belønner ombruk, sirkulær design og en mer effektiv ressursutnyttelse. Fremtiden er en sirkulær økonomi, sier Nordhus. 

Bli en frontløper idag og skap verdi

Lær om plattformen vår

Kom igang med Madaster og registrer deg som partner og/eller velg et abonnement

Madaster platform

1

Steg 1

 • Partnermodell

  I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.

 • Abonnementsmodell

  Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.

 • Demo

  Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.

 • I vår partnermodell inngår opplæring, støtte og trening, og den gir deg tilgang til vårt digitale og sirkulære nettverk med felles markedsføring og aktiviteter.
 • Du får tilgang til plattformen gjennom et Abonnement. Velg “Start registrering” -knappen under. For ytterligere informasjon og tilpassete tilbud, vennligst kontakt oss.
 • Be om en demo for å bli kjent med plattformen vår.
2

Steg 2

 • Basic

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Basic

  Markedsføring Basic

  Delta i nettverk Ja

  Kr 35.000 / år *

 • Extra

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Extra

  Markedsføring Extra

  Delta i nettverk Ja

  Kr 55.000 / år *

 • Premium

  Bruker 1

  Objekt 1

  Introduksjon 1,5 timer

  Support Premium

  Opplæring Premium

  Markedsføring Premium

  Kundeevent 1

  Delta i nettverk Ja

  Kr 90.000 / år *

 • Kr 35.000 / år *

 • Kr 55.000 / år *

 • Kr 90.000 / år *

 • Virksomheter

  Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter

  Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

 • Anbefalt for de som på egen hånd ønsker å starte direkte med opplastingen og har gjort seg kjent med bruksområdet for Madaster og materialpass. I abonnementet inngår 1 bruker og 1 objekt, samt tilgang til digital instruksjon og dokumentasjon.

  Kr 10.000 / år *

 • Produsenter og leverandører kan registrere sin produktportefølje i Madaster. Registreringen er gratis, hvis produktdataen kan brukes av og deles med alle brukere. For tilgang til tilleggsytelser kreves et abonnement, eller partnerskap.

  Kr 0 / år *

Kontakt oss direkte

+47 959 19 625
Mandag – Fredag, 08:30 – 18:00

info@madaster.no

Madaster Services Norway AS
Karenslyst allé 9B
0278 Oslo
Norge

Hva kan jeg tjene på det?

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image
05-09-2023 Nyheter

Madaster launches in the United Kingdom

Les mer
madaster-image
09-06-2023 Blogg

Madasters innlemmelse av CRREM for rapportering av livsløpsutslipp

Les mer
madaster-image
15-05-2023 Prosjekter

Data for sirkularitet

Les mer

Where are you located?