Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 10 may 2021

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtiden

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtiden

Sirkulærøkonomi som en modell for fremtiden

Forfatter: Patrick Bergmann, administrerende direktør Madaster Tyskland

“Sirkulær økonomi som en modell for fremtiden”

Jeg ville ha lagt ut denne uttalelsen tilbake i 2011. Da fullførte jeg en mastergrad ved Wageningen University i Nederland og jobbet mye med å avslutte materialkretsløp innen bygging og byplanlegging. Dessverre var temaet bare for de spesielt interesserte den gangen. Siden har vi i Europa blitt mer bevisst på bærekraftsproblemer, og Europakommisjonens Green Deal identifiserer sirkulærøkonomi som en av hjørnesteinene for å lykkes med å bli et nullutslippssamfunn. Betydningen av sirkulærøkonomi øker stadig.

I dag er det etter min mening det perfekte tidspunktet å tenke og implementere sirkulær økonomi, også i byggebransjen. Beslutningen om å etablere Madaster i Tyskland, med sitt digitale materialregister, var derfor relativt enkel.

Madaster kombinerer ulike aspekter som har vært viktige for meg og inspirert meg; Bygg, miljø, innovasjon og data.

KONSTRUKSJON

De første byggene mine ble opprettet i sandkassen nær Bodensee, eller på stranden i Toscana. Bygninger var - og er, fascinerende for meg. Deres levetid, de enorme mengder ressurser som går med, og muligheten for å fremme eller hindre sosial interaksjon.

MILJØ

Betydningen av miljøet, menneskers rolle og deres innvirkning på miljøet opptok meg mer og mer under studiene. Det førte til en mastergrad i Urban Management & Environmental Economics ved Wageningen University i Nederland. Det var klart at dette kommer til å være et sentralt spørsmål i fremtiden, og at hver enkelt er en del av dette systemet og bidrar til løsningen.

INNOVASJON

Jeg var hovedsakelig involvert i innovasjon og materialer i løpet av min tid som forskningsassistent ved TU Dresden. Prosjektet “Carbon Concrete Composite” handlet om å erstatte armering av stål med karbonfibre i betong, og slik muliggjøre en slankere og mer ressurseffektiv konstruksjon. I tillegg til den økonomiske og økologiske evalueringen av det nye materialet, fokuserte jeg på dekonstruksjon og gjenvinning.
For meg har det alltid vært viktig å tenke på ting helhetlig - gjennom hele livssyklusen. Samtidig ble problemets kompleksitet åpenbar: Hvordan kastes karbonfibre? Oppveier fordelene med slank konstruksjon ulempene ved produksjon av karbonfibre? Hvilke justeringer må gjøres i lagrings- og byggeprosesser for å forankre innovasjonen i markedet?

DATA

I løpet av min tid hos PwC innen verdifastsettelse av eiendom og virksomhet spilte data en sentral rolle. Hver verdisetting av bygg er basert på data. Videre får emnene Big Data eller Data & Analytics stadig større betydning og muliggjør ny innsikt. Samtidig er det viktig for meg at datasikkerhet og transparens ikke blir neglisjert i bruken.

Madaster gir materialer en identitet og gjør dem dermed tilgjengelige i det uendelige. Ideen er like enkel som den er utfordrende. Madaster tilbyr eiendomseiere og andre interessenter muligheten til å lagre, administrere, berike og dele data om eiendommene deres. For meg er dette den sentrale måten å bryte den lineære økonomiske modellen, dempe det enorme ressursforbruket og garantere fremtidige generasjoner en levestandard som vi har i dag.

Tilpasning og optimalisering innenfor den gamle, lineære økonomiske modellen er ingen løsning!

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer