Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Nyheter 26 apr 2022

Aspelin Ramm mener Madaster kan styrke deres sirkulære resultater

Aspelin Ramm mener Madaster kan styrke deres sirkulære resultater

Aspelin Ramm har ambisjon om å være ledende på bærekraftig byutvikling. Ved å inngå Pioner-samarbeid med Madaster vil eiendomsutviklere kartlegge hvor sirkulære deres bygg er, og benytte dette til rapportering og konkurransefortrinn.

– Vårt mål er å alltid bygge med lavest mulig klimafotavtrykk, i tråd med 1,5-gradersmålet. Sirkulærøkonomi er et viktig verktøy for at vi skal lykkes. Med Madaster får vi forhåpentligvis rapportert status på sirkularitet og karbonutslipp i èn løsning, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft & samfunn i Aspelin Ramm Eiendom AS.

Aspelin Ramm er en solid eiendomsutvikler som bidrar til en bærekraftig byutvikling. De har vunnet Enova-pris, gikk tidlig med i Grønn Byggallianse og sertifiserer sine eiendommer i henhold til BREEM.

Dahlgren forteller at de vektlegger sirkulærøkonomi spesielt fordi det berører mange av klima- og miljøutfordringene i byggenæringen som; ressurseffektivitet, ombruk og avfall.

– Sirkulærøkonomi gir oss en bred tilnærming til bærekraft, der mange ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Digitalisering og innsikt gjennom Madaster-plattformen vil kunne styrke våre sirkulære resultater, sier Dahlgren.

Pilotprosjekt med videreutvikling av Vulkan

Aspelin Ramm har blant annet bygget ut Vulkan-området og står bak Oslos første boligblokk i massivtre. Nå vil de benytte Madaster når de skal videreutvikle Vulkan-området.

– Mye av det spennende som skjer i Vulkanområdet synes ikke i dag. Dette gjelder spesielt det som skjer av idrett og aktivitet i «Nye broverkstedet», som blant annet huser SiO, flerbrukshall for flere videregående skoler, basketarena for Centrum tigers og Kolsås klatresenter. Nå ser vi på muligheter for å tenke nytt om dette bygget og denne tomta. Lykkes vi, er målet blant annet å snu innsiden ut, og inkludere dette yrende livet i bylivet, forteller Dahlgren entusiastisk.

– Vi har flere og høye ambisjoner på bærekraft i dette prosjektet, som alltid. Vi vil blant annet samarbeide med NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) om muligheter for å styrke det økologiske mangfoldet i og mot Akerselva, og vi har ambisjoner om ombruk. Vi ser for eksempel at det er mye stål som vi vil utrede og nyttiggjøre oss av. En annen mulighet, er hulldekkene i bygget. Det er store ombruksmål i dette første prosjektet vi skal benytte Madaster på, og vi er spente på å finne ut mer om hvilke muligheter som ligger i verktøyet, sier Dahlgren.

Hos Aspelin Ramm blir både ledelsen, ansatte og konsulenter innen flere fagfelt involvert i Madaster.

– Vi vil koordinere dette begge veier fordi vi tror Madaster forenkler samhandlingen rundt bærekraft. Alle vi samarbeider med blir derfor inkludert i dette første prosjektet; fra miljørådgivere hos WSP, til arkitekter fra Rodeo og ledelsen, sier Dahlgren.

Tror Aspelin Ramm inspirerer andre

– Aspelin Ramm er veldig fremoverlent. Det er viktig i dag hvor omstillingen til det grønne skiftet er i gang, sier Marie Drange, leder i Madaster. Hun mener selskapet har ambisjonene på rett sted.

– Det er spennende at Aspelin Ramm som ligger i front på sirkulære bygg og benytter Madaster. Når de får registrert sin sirkularitsindeks i Madaster, så kan det inspirere andre, sier Drange.

Dahlgren er enig.

– Byutvikling med sirkulærøkonomi er både meningsfylt, morsomt og lønnsomt.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer