Den nødvendige omstillingen av byggenæringen skjer ikke ved kun å digitalisere eksisterende forretningsprosesser, eller ved at bærekraft blir et positivt tillegg til virksomheten øvrige aktiviteter. Omstillingen til en digital, bærekraftig og sirkulær byggenæring krever en fundamentalt annen tilnærming til design-, prosjekterings-, produksjons- og byggeprosesser. Det vil bidra til å kutte utslipp, kutte forbruk av råmaterialer og kutte kostnader gjennom verdikjeden, samt øke produktiviteten. Her har Statlige aktører, nøkkelinstitusjoner og interesseorganisasjoner en viktig rolle å spille som pådrivere for å samordne utviklingen og aktiviteter fra private og offentlige aktører. Les mer om dette i rapporten ‘‘Digitalization of the built environment’ fra World Business Council for Sustainable Development.

Madaster-plattformen er omtalt i rapporten som en viktig leverandør av materialpass gjennom digitalisering. For å lykkes med omstillingen til en sirkulær byggenæring må byggematerialene gis en identitet og verdi gjennom materialpass. Denne prosessen kan hjelpe virksomheter til å tenke nytt om effektivitet, materialbruk og konstruksjon, men det krever betydelig innsats i vilkår for dataharmonisering og plattformutvikling.

Les mer i rapporten ‘Digitalization of the built environment’

OVERSETTELSE »