Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk Madaster Norge deltok på konferansen “Ombruk – den nye standarden”, for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var...
Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

NY Strategi med mål om en sirkulær byggenæring – Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han lanserte den nasjonale strategien for sirkulær økonomi på Den store sirkulærkonferansen på Herøya...
Kick off Madaster Tyskland

Kick off Madaster Tyskland

Kick Off FOR Madaster tyskland 4. mars deltok over 115 mennesker på digitalt kick-off for Madaster i Tyskland. Det var et variert program med ulike deltakere. Patrick Bergmann, administrerende direktør i Madaster Tyskland, ønsket alle deltakerne velkommen, deretter...