Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav

Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav

Klargjør seg for EU-taksonomien og sirkulære krav Entra jobber målrettet mot å bli et klimanøytralt selskap og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Eiendomsselskapet har inngått en Pioner-avtale med Madaster for å kartlegge sirkularitet, ombrukspotensial og...
Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer

Klimavennlig design og ombruk av byggematerialer Ratio arkitekter og Madaster har inngått et Pionersamarbeid. Målet er å øke sirkulær design gjennom å benytte Madasters funksjonaliteter med bygg som materialbank og materialpass for å forenkle ombruk av...
Ny administrerende direktør i Madaster Norge

Ny administrerende direktør i Madaster Norge

Ny administrerende direktør i Madaster Norge Marie Drange har begynt som administrerende direktør i den digitale plattformen Madaster Norge. Nå ønsker hun å bidra til en mer sirkulær byggenæring.  – Jeg motiveres av denne muligheten til å bidra til det grønne...
Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk Madaster Norge deltok på konferansen “Ombruk – den nye standarden”, for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var...
Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

NY Strategi med mål om en sirkulær byggenæring – Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han lanserte den nasjonale strategien for sirkulær økonomi på Den store sirkulærkonferansen på Herøya...
OVERSETTELSE »