Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk

Madaster med nøkkelfunksjoner for ombruk Madaster Norge deltok på konferansen “Ombruk – den nye standarden”, for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Seminaret ble arrangert av Bergen Næringsråd og klyngen Proptech Innovation. Tema for dagen var...
Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

Strategi med mål om en sirkulær byggenæring

NY Strategi med mål om en sirkulær byggenæring – Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han lanserte den nasjonale strategien for sirkulær økonomi på Den store sirkulærkonferansen på Herøya...
Sirkulærøkonomi er nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Sirkulærøkonomi er nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Leif Nordhus, leder Madaster Norge I begynnelsen av juni kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med klimaregnskapet for 2020 som viste at Norges klimagassutslipp i fjor var på 50,0 millioner tonn.  Det er en nedgang på 3,2 prosent fra 2019, men er en mindre nedgang enn...